Pressmeddelande -

Ny unik intervjubok om konstföreningar i världen

Pressmeddelande 

Ny unik intervjubok om konstföreningar i världen 

Under två år intervjuade Mathias Jansson konstföreningar i Europa från Schweiz till Färöarna. Några av frågorna var: ”Vad är egentligen en konstförening och vilken betydelse har den för konstlivet idag?” Under resans gång visade sig begreppet konstförening vara både brett och varierat. 

Det finns många olika former av konstföreningar, från små arbetsplatskonstföreningar där konstlotteriet är den centrala samlingspunkten, till regelrätta professionella konsthallar. Det gemensamma är det ideella arbetet, den medlemsägda organisationen och ett brinnande intresse för konst. Tröskeln till en konstförening är låg och på många ställen fungerar konstföreningen som en bro mellan oetablerade konstnärer och de etablerade konstinstitutionerna På många mindre orter och arbetsplatser utgör konstföreningen den enda mötesplatsen för diskussion och spridning av samtida konst. 

Det finns många hot mot konstföreningarnas existens, från bristande medlemsunderlag till möjlighet att få ekonomiska stöd för sin verksamhet. Trots en del svarta moln finns det en stark tro på konstföreningen som organisationsmodell och dess betydelse för att sprida konst och för att stödja konstnärerna. Många konstföreningar pratar om hur stolta de är över sin verksamhet och vilken viktig insats de gör för orten eller arbetsplatsens konstliv. Mycket talar därför för att konstföreningarna även i framtiden kommer att vara en viktig del av konstlivet ute i Europa.

 

Några citat ur intervjuerna i boken: 

”Konstföreningarna utgör tillsammans den största konstförmedlaren i Norge. Konstföreningen är på många orter det enda ställe där publiken kan få tillgång till samtidskonst.” Riksförbundet Norske Kunstforeninger 

”Som sponsor av speciellt unga konstnärer är konstföreningen fortfarande mycket viktig. Den är en av de största konstpris- och stipendieutdelarna i Finland.” Finska konstföreningen 

”Konstföreningen erbjuder unga konstnärer, curatorer och pedagoger en plattform för att testa sina idéer och ger publiken en möjlighet att diskutera dessa frågor. Det är inte ovanligt att en karriär inom konstområdet börjar i en konstförening.” ADKV tyska riksförbundet för konstföreningar. 

”Konstföreningarna, oavsett om de finns på arbetsplatser eller om de organiserar sin verksamhet lokalt, regionalt eller på riksplanet, står för en väsentlig del av spridningen av konst och konstbildningen i landet.” Sveriges Konstföreningar

Bokrelease kommer att äga rum under Konstföreningarnas Dag påModerna Museet i Stockholm den 7 oktober. Efter presentationen av boken följer ett samtal mellan Susanne Svenseid, förbundschef för Norske Kunstforeninger och Ann-Christin Nykvist, ordförande för Sveriges Konstföreningar om konstföreningar i Europa 

För recensionsexemplar eller frågor kontakta:

Mathias Jansson

Sveriges Konstföreningar

mathias@sverigeskonstforeningar.nu

Tel: 040-362668

Om boken

”Konstföreningen i världen” avMathias Jansson, (utgiven av Sveriges Konstföreningar, 2012), ISBN 978-61-637-0933-3, 190 sidor.

 

Om Sveriges Konstföreningar 

Sveriges Konstföreningar bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Konstbildning är en av huvuduppgifterna. 

Sveriges Konstföreningar är en partipolitiskt obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen. 

Sveriges Konstföreningar arbetar för att konstföreningarna även i framtiden ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet. Det gör vi genom att fortbilda konstföreningsledare, producera utställningar och utbildningsmaterial, ge stöd och hjälp i det dagliga föreningslivet och verka kulturpolitiskt på riksnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet. 

Alla konstföreningar vars ändamål är att väcka, underhålla och utbreda intresset för och kunskapen om konst kan ansluta sig till Sveriges Konstföreningar och erlägger då en årlig avgift vars storlek bestäms på förbundsstämman.

 

 

Ämnen

  • Konst

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR är en partipolitiskt obunden ideell riksorganisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Post och besöksadress: Tegnérgatan 60A, 216 12 Limhamn

Tel: 040-36 26 60 (vxl), Fax: 040-16 26 07

E-post: info@sverigeskonstforeningar.nu

Hemsida: www.sverigeskonstforeningar.nu