Pressmeddelande -

Låga betyg på fondbolagens etikarbete

Svenska banker och fondbolag investerar i företag som är inblandade i grova kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring, korruption och andra övergrepp. En ny kartläggning av Sveriges 15 största banker och pensionsfonder som gjorts av Sveriges Konsumenter visar att branschen tar väldigt lite ansvar för etik- och hållbarhetsfrågor, men också att det finns stora skillnader mellan fondbolagen.

– Det finns inga ursäkter för finansbranschens låga intresse för miljö och mänskliga rättigheter. Branschen har enorma möjligheter att påverka genom sina investeringar som de idag försummar. Här finns ett stort behov av ökad konsumentmakt eftersom det är svenska sparares pengar det handlar om, säger Jan Bertoft, generalsekreterare.

Bäst i Sveriges Konsumenters utvärdering är pensionsbolagen Alecta, AMF och KPA. Sämst är bankerna Swedbank Robur, Länsförsäkringar och Handelsbanken. I utvärderingen har Sveriges Konsumenter betygsatt fondbolagens etikpolicys samt hur ansvarsfullt de agerar som ägare till 50 av de mest kontroversiella och svartlistade företagen i världen.

Granskningen har gjorts inom projektet FundWatch. Projektledare är Jakob König:

– Det finns ett stort intresse bland svenska fondsparare för att deras pengar ska investeras på ett ansvarsfullt sätt. Idag är det svårt för spararna att bedöma om det görs och se eventuella skillnader mellan fondbolagen. Syftet med FundWatch är att ta fram enkel och oberoende information så att det blir lättare att välja och ställa krav på sina fondförvaltare. Det skulle pressa branschen till ett mer seriöst etik- och hållbarhetsarbete.

De övriga fondförvaltarna som betygsatts i utvärderingen är - från plats 4 till 12 på rankingen: Sjunde AP-fonden, Folksam LO-fond, Skandia Fonder, Folksam, SPP Fonder, Nordea, Danske Bank, SEB och Första till fjärde AP-fonderna. Bara två av förvaltarna, Första till fjärde AP-fonderna och Nordea, redovisar öppet och regelbundet information kring sitt påtryckningsarbete med företagen.

– Fondförvaltning är fortfarande mycket lönsamt. Det finns utrymme för betydligt större ansvarstagande för etik- och hållbarhetsfrågor. Det skulle också höja förtroendet för branschen. Det räcker inte med att erbjuda så kallade etiska fonder, fondförvaltare måste agera ansvarsfullt i hela sin verksamhet, säger Jakob König.

Granskningsmetoden bygger på FN:s principer om ansvarsfulla investeringar (PRI), där öppenhet och aktivt ägande är vägledande principer. Sveriges Konsumenter samarbetar nu med ett antal svenska intresseorganisationer för att etablera FundWatch som en interaktiv webbsida. Där ska sparare få oberoende enkel information och verktyg för att påverka sitt sparande.

Läs mer om rankingen och hur granskningen gick till på www.sverigeskonsumenter.se/fundwatch

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • finansbranschen
 • granskning
 • konsumentmakt
 • finansiella tjänster
 • konsumentfrågor
 • bank
 • etik
 • fonder
 • hållbar utveckling
 • csr

Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt obunden paraplyorganisation med 29 medlemsorganisationer och enskilda medlemmar. Målet är ökad konsumentmakt och att politiker, näringsliv och myndigheter alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen. Sveriges Konsumenter arbetar med påverkan och opinionsbildning, både nationellt och internationellt, ger ut tidningen Råd & Rön och nyhetsbrevet KonsumentMakt.

Kontakter

Christin Holm

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 746 64 31

Jan Bertoft

Presskontakt Generalsekreterare 070-797 79 87