Pressmeddelande -

Tre nya medlemmar ökar bredden

De tre nya medlemmarna i Sveriges Konsumenter är Äkta vara, Svenska Celiakiungdomsförbundet och Svenska Djurskyddsföreningen.
– Det är en stor glädje att få välkomna tre nya medlemsorganisationer. Sveriges Konsumenter är en folkrörelse som växer och ju fler medlemmar desto större möjlighet att tillsammans arbeta för en ökad konsumentmakt, säger Örjan Brinkman, ordförande.

Äkta vara är en ideell medlems- och konsumentförening som driver frågor om bättre matkvalitet. Deras vision är färre tillsatser, mer råvara – mer mat i maten.

Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) är intresseorganisationen och mötesplatsen för barn och unga med gluten- och laktosintolerans. SCUF är Sveriges största ungdomsförbund för funktionsnedsatta.

Svenska Djurskyddsföreningen startade redan på 1800-talet med att verka för djurens rätt till goda levnadsförhållanden. Det är en ideell förening som gör insatser om vad som är bäst för djuren, deras liv och tillvaro.

– Bra matkvalitet, rätt mat till unga med gluten- och laktosintolerans och ett stark djurskydd. De tre nya medlemsorganisationerna bidrar med en bredd inom det konsumentpolitiska området, säger Örjan Brinkman.

Sveriges Konsumenter är en ideell paraplyorganisation med för närvarande 28 medlemsorganisationer. Dessa medverkar i verksamheten på olika sätt – i styrelsen, projekt, arbetsgrupper, remissarbete, standardisering, som Sveriges Konsumenters representanter eller på andra sätt.

För mer information kontakta:
Örjan Brinkman, ordförande Sveriges Konsumenter, tel: 070-257 50 14
Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter, tel: 08-674 43 00 eller 070-797 79 87

Kategorier

  • scuf
  • äkta vara
  • svenska djurskyddsföreningen
  • sveriges konsumenter
  • medlemmar
  • konsumentfrågor

Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt obunden paraplyorganisation med 26 medlemsorganisationer och enskilda medlemmar. Målet är ökad konsumentmakt och att politiker, näringsliv och myndigheter alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen. Sveriges Konsumenter arbetar med påverkan och opinionsbildning, både nationellt och internationellt, ger ut tidningen Råd & Rön och nyhetsbrevet KonsumentMakt.

Kontakter

Christin Holm

Presskontakt Kommunikationsansvarig 070 746 64 31

Jan Bertoft

Presskontakt Generalsekreterare 070-797 79 87