Pressmeddelande -

Det finns många som kallar sig Managementkonsult!

I dagsläget finns ca 2.500 managementkonsulter i Sverige enligt SMK´s definition, men det är över 10.000 som kallar sig managementkonsult, trots att de i själva verket är de specialister eller resurskonsulter. Branschen har inte haft någon form av certifiering av yrket tills nu.

Många managementkonsultföretag följer inte standards och definitioner med syfte att kunna vara mer flexibla på marknaden, vilket är mycket otillfredsställande enligt en avhandling från Handelshögskolan (Regelmotståndarna – om konsten att undkomma regler). Idag går utveckling snabbt framåt med standards och certifieringar, dvs branschen går mot en professionalisering vilket i längden gynnar kunderna.

Det finns en skev uppfattning bland inköpare om vad en managementkonsult är och framför allt inom den offentliga sektorn. En managementkonsult ska t ex inför en upphandling bedöma kundens problem på distans. Konsulten har ingen diskussion med upphandlaren innan avtal upprättas. Dessutom är många upphandlingar skrivna så det gynnar vissa kategorier av konsulter. Flera upphandlingar av managementkonsulter innehåller problemdefinition och näst intill lösningsförslag för uppdraget. Då behövs inga managementkonsulter för sådana uppdrag utan det räcker det med en resurskonsult, som dessutom är mycket billigare.

Men vem är då managementkonsult?
En managementkonsult är en konsult som självständigt tillhandahåller råd eller hjälp i ledningsfrågor. Managementkonsulter arbetar med behov av tillfällig ledningskompetens för personer i ledande ställning, dvs sådana befattningshavare som innehar permanent övergripande ledningsansvar – eller befattningshavare som bemyndigats att påverka organisationens ledningssystem.

Managementkonsulten föreslår insatser men fattar inte operativa beslut för kunden eller driver kundens verksamhet och man är oberoende inför de råd man ger. Konsulten ska vare sig ha provision, kompensation eller andra fördelar från tredje part i samband med rekommendationer till en uppdragsgivare utan dennes vetskap och tillåtelse.

Sveriges Managementkonsulter SMK är en branschförening som företräder managementkonsultföretagen och dess konsulter samt bidrar till utveckling av yrket managementkonsult och branschen. Vi är också medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Många yrkesgrupper har idag legitimationer såsom läkare, psykologer och optiker och auktorisation sker t ex av revisorer och advokater. Sveriges Managementkonsulter SMK har till uppgift att certifiera managementkonsulter till en internationell standard. Detta sker i samarbete med ICMCI, International Council of Management Consulting Institutes och syftet är att kvalitetssäkra professionen och utveckla kompetensen inom yrket. SMK arbetar mycket med professionalisering av branschen och senaste projektet är framtagande av en EU-standard om hur man upphandlar managementkonsulter samt hur uppdragen bör genomföras. SMK certifieringsprocess är också kvalitetssäkrad genom ISO standard.

Likaväl som managementkonsulter certifierar sin kompetens behöver kundsidan införskaffa kunskaper om hur managementkonsulter opererar och hur man bäst får del av konsultens kompetens. Intresset är stort för certifiering av managementkonsulter. Att anlita en professionell managementkonsult innebär leverans av högkvalitativa lösningar. Proaktiva ledningar upphandlar professionella managementkonsulter för att åstadkomma effektiva lösningar. Vill du veta mer kontakta Sveriges Managementkonsulter.


Mikael Jensen

Generalsekreterare
Sveriges Managementkonsulter

08-544 715 85, info@samc.se, http://www.samc.se

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • certified management consultant
 • cmc
 • branschorganisation
 • konsult
 • managementkonsult
 • professional management consultant
 • samc
 • smk
 • sveriges managekentkonsulter
 • sveriges management konsulter

Regioner

 • Skåne

Kontakter

Dag Larsson

Presskontakt Ordförande i Sveriges managementkonsulter (SAMC) 070 817 66 15