Pressmeddelande -

Ny lagstiftning mot osund konkurrens

Regeringen har beslutat om propositionen för konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet.
Konkurrenslagen förstärks med regler som innebär att Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket, enskilda företag eller en branschorganisation, vid vite får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i sin säljverksamhet tillämpa ett visst förfarande. En kommun eller ett landsting får även förbjudas att bedriva sådan verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.


Sunda spelregler

Staten och kommuner säljer årligen varor och tjänster på marknaden för mångmiljardbelopp. På väl fungerande marknader ska företag kunna verka i konkurrens på lika och rättvisa villkor. Sunda spelregler mellan privat och offentlig sektor måste gälla.
- Nu får Sveriges företag äntligen möjlighet att få osunda konkurrensvillkor prövade. Vi tycker att det offentliga ska ägna sig åt det som är kärnan i välfärden, inte bedriva kommersiell verksamhet. Jag vet att det här är en mycket efterlängtad förändring, säger näringsminister Maud Olofsson.


Motverka snedvriden konkurrens

Det är angeläget att komma till rätta med de problem som uppstår när offentliga aktörer ägnar sig åt affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden och därmed tränger undan privat näringsverksamhet.

Det finns många exempel på att kommuner driver kommersiella verksamheter trots att det finns företag som kan utföra dem. Det kan handla om plantskolor, reparation av motorfordon, kommersiella tvätteri- och konferensverksamheter, försäljning av brandskyddsutrustning eller bohagsflyttningar åt privatpersoner.

För att ett förbud ska få meddelas krävs enligt förslaget att förfarandet snedvrider konkurrensen eller är ägnat att snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Det ska även krävas att det inte är försvarbart från allmän synpunkt. Även konkurrenssnedvridande kommunala säljverksamheter kan förbjudas, om verksamheten inte är förenlig med lag.


Träder i kraft vid årsskiftet

Förslaget innebär att det ska bli möjligt att pröva och ingripa mot konkurrenssnedvridningar som kan uppstå när stat, kommun eller landsting säljer varor och tjänster på marknaden. Också på den statliga sidan kan regeln tillämpas. Exempelvis på konkurrenssnedvridande förfaranden som statliga myndigheter bedriver på marknaden.

Lagändringen ska träda i kraft den 1 januari 2010.


http://www.samc.se

Kategorier

  • managementkonsult
  • osund konkurrens
  • konsult
  • branschorganisation
  • smk
  • samc
  • sveriges management konsulter
  • cmc
  • certified management consultant

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Dag Larsson

Presskontakt Ordförande i Sveriges managementkonsulter (SAMC) 070 817 66 15