Pressmeddelande -

Ökad tydlighet vid val av managementkonsult

-ta chansen att påverka standarden!

Vad kan jag som kund förvänta mig av en managementkonsult? Vad bör ingå i uppdraget? Vad ska levereras, när och hur? Det är frågor som borde ha självklara svar, men som det kan råda oenighet kring vid upphandling av konsulttjänster. För att kunden ska veta vad som ingår och för att konsulten lättare ska kunna beskriva sin tjänst på ett sätt enkelt sätt, kommer en standard inom konsulttjänster.

–Gemensamma riktlinjer kommer att innebära större trygghet för kunden och även underlätta att formulera en bra kravspecifikation, säger Lars Bonnevier, som är projektledare på SIS.
-Standarden kan komma att få stor betydelse framöver och det är viktigt att vara med och påverka spelreglerna på sin egen marknad. Vi ser gärna att fler deltagare ansluter sig till projektet. Som deltagare får du också tillgång till information tidigt i processen, ett stort kontaktnät och ny viktig kunskap, säger Lars Bonnevier.

Bakgrunden till standarden, som blir gemensam i Europa, ligger i ett ökat behov av större tydlighet kring vad som ingår i managmentkonsulttjänster och bättre transparens för att man lättare ska kunna jämföra olika konsulter med varandra.

Varför vill branschen standardisera managementkonsulttjänster?
–Standarden kan användas till att avgöra om kvaliteten är den rätta på den levererade tjänsten. Möjligheten till gränsöverskridande affärer ökar också, även för mindre leverantörer och kunder, vilket är i linje med europeiska tjänstedirektiv.

Vad tillför en standard?
–Samarbetet mellan kund och leverantör brukar fungera bättre när avtalet är tydligt, samtidigt som det minskar tveksamheter med uppdraget för båda parter. En tryggare process leder i sin tur till att fler affärer kommer att genomföras vilket är positivt för hela branschen.
Standarder inom olika tjänsteområden kan generellt tillföra mycket till branschen genom t ex etiska regler, krav på oberoende och kompetens och beskrivning av viktiga frågor som leverantör och köpare bör vara överens om. 

Standarden för managementkonsulttjänster kommer bland annat att innehålla krav på viss information som ska finnas tillgänglig innan ett formellt uppdrag avtalas, krav på hur ett uppdrag genomförs, t ex hur ändringar i uppdraget hanteras och krav på utvärdering. Arbetet är indelat i tre grupper; offerering, utförande och utvärdering. Den svenska gruppen ska träffas i början av juni 2009 och enas om kommentarer till standardförslaget.
I september träffas representanter från hela Europa för att behandla de kommentarer som har kommit in på standardförslaget. –Vi hoppas kunna leverera ett förslag klart för remiss till alla de nationella standardiseringsorganen i Europa redan i november i år, säger Lars Bonnevier.

Den svenska kommittén som deltar i det europeiska arbetet heter Managementkonsulttjänster, SIS/TK 518. De som deltar i projektet är: SAMC Konsultservice AB, Logica, Sverige AB, Acando AB, Askus Consulting KB, Nellborn Management Consulting AB och Sustainia AB.

http://www.samc.se

Ämnen

 • Utbildning

Kategorier

 • branschorganisation
 • cmc
 • managementkonsult
 • professional management consultant
 • samc
 • smk
 • sveriges managekentkonsulter
 • sveriges management konsulter
 • management

Regioner

 • Skåne

Kontakter

Dag Larsson

Presskontakt Ordförande i Sveriges managementkonsulter (SAMC) 070 817 66 15