Pressmeddelande -

Miliseums invigning inget slutmål

– Rätteligen är det väl så att vi är inne på upploppsrakan i första heatet. Jobbet är ju inte avslutat i och med invigningen. Men efter den 14 september kan vi arbeta mera långsiktigt och utan att ha definitiv tidspress över oss, säger han.

– En sådan uppgift blir att jobba mera fokuserat de tekniska och digitala effekter som vi vill komplettera utställningarna med. Det är en medveten prioritering vi gjort. De tekniska effekterna kommer att bli ett slags grädde på moset.

Framtiden bjuder helt klart på utmaningar för Miliseum, trots dess plats i de militärhistoriska museernas elitserie. När anläggningen väl är invigd stundar utveckling av verksamheten. Som att attrahera besökare, svenska väl som utländska. Redan nu sätter de framtida utländska besökarna faktiskt sin prägel på arbetet. Men även att fullt ut digitalisera och tillgängliggöra såväl föremålssamlingar som arkiv och fotografier.

Mellan intervjuer, telefonsamtal och diskussioner om tekniska lösningar ska Sven Engkvist försöka hinna med att även sitta bakom datorn och skriva texter som beskriver mängder av föremåls namn, historia och användningsområden.

– Det är inte alltid helt lätt. Det är ju en poäng i sammanhanget att inte skriva för långt och invecklat. När man skriver rena föremålstexter handlar det om att ge en mycket kort sammanfattning. När historiska skeenden ska beskrivas måste man däremot skriva lite längre och mer berättande texter. Men då försöker jag skriva texterna i fråga ungefär som tidningsartiklar, men en inledande sammanfattning i fetstil och därefter underrubriker på lämpliga ställen i den löpande texten.

Sammanfattningsvis översätts alla texter också till engelska och tyska.

– Det är givet att vi inte kommer att kunna leva enbart på lokalbefolkningens intresse. Vi hoppas till exempel på en hel del engelsk- och tyskspråkiga besökare. Att då kunna erbjuda utställningstexter även på andra språk än svenska är en självklarhet. Det finns statistik som visar på att bortemot hälften av besökarna sommartid vid den här typen av sevärdheter är utländska turister, säger Sven Engkvist.

– I marknadsföringen lutar vi oss främst mot Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA), som jobbat hårt och målmedvetet med internationell marknadsföring och arrangemang av gruppresor, inte minst mot den tyska marknaden. SMHA är ju en helt unik samarbetsform internationellt sett inom museivärlden och något många länder har visat stort intresse för. Miliseums huvuduppdrag är även de intressanta för en internationell publik. Det svenska indelningsverket som vi presenterar hade t.ex få, om ens någon, motsvarighet. Ingenjörtruppernas verksamhet sker i dag till stora delar utomlands och i nära samverkan med andra nationer, avslutar Sven.

För mer information: Sven Engkvist 0370/678262 eller Kaj Nordquist 070-3295701

Följ oss på facebook.com/miliseum

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Bibliotek, museum

Kategorier

  • museum
  • militären
  • historia
  • besöksmål
  • visning
  • utställning
  • soldater

Sveriges militärhistoriska arv är ett nätverk bestående av 26 museer över hela Sverige. Här får besökaren uppleva Sveriges försvar under 500 år, allt från spektakulära 1700-talsfästningar till modernare bergrum, flyg- och flottbaser som tillkom under det kalla kriget.

Kontakter

Nina Lakia

Presskontakt Marknads- och informationsansvarig Marknadsföring och pressinformation 0701-466132

Hanna Berndalen

Presskontakt Digital publicering sociala medier och bildförfrågningar 08-51 95 63 46

Relaterat innehåll

Relaterade event