Pressmeddelande -

120 miljoner av annonsörernas pengar riskerar att försvinna till mediebyråerna

Från och med den 1 januari 2009 kommer de största kommersiella tv-kanalerna att dela upp redovisningen av annonsör-/mediebyråersättningen. Detta innebär att mediebyråerna har möjlighet att ta delar av den ersättning som idag betalas till annonsörerna.

Idag redovisas annonsör-/mediebyråersättningen som ett totalbelopp, men efter årsskiftet kommer ersättningen istället att bestå av fyra olika delar (hanteringsersättning, informationsersättning, kreditersättning och kassarabatt) i den faktura som tv-kanalen skickar till mediebyrån.

Hanteringsersättningen föreslås av tv-kanalerna vara avsedd för annonsören samtidigt som mediebyrån får möjlighet att göra anspråk på de övriga delarna i denna ersättning. Hanteringsersättningen utgör i detta förslaghälften av den totala annonsör-/mediebyråersättningen. Enligt den praxis som rått sedan 1999 mellan annonsörer, medier och mediebyråer ska hela annonsör-/mediebyråersättningen tillfalla annonsören och mediebyrån ska ersätts av annonsören och inte av media.

Annonsör-/mediebyråersättningen relaterad till tv kommer i år att omsätta cirka 240 miljoner kronor. Enligt tv-kanalernas nya redovisning innebär detta att mediebyråerna får möjlighet till hälften av detta belopp, det vill säga 120miljoner. Pengar som idag betalas av tv-kanalerna till annonsörerna.

Den förändrade ersättningsmodellen strider mot överenskommelsen i 1998 års så kallade Samsynsdokument * som undertecknades av annonsörer, mediebyråer och medier. Enligt detta ska alla ersättningar relaterade till medieförmedling i sin helhet tillfalla annonsören. Likaså framgår det att mediebyråns arbete endast ska ersättas av annonsören och inte av medierna.

 

- Mediebyråernas objektivitet gentemot sina kunder kommer i och med detta att sättas på prov. Detta då mediebyråerna nu får ersättning av tv-kanalerna i de fall man rekommenderar sina kunder att köpa reklam i just tv, säger Sveriges Annonsörers vd Anders Ericson.

*1998 års Samsynsdokument bifogas som PDF.

Läs mer om annonsör-/medieersättningen här: http://www.annons.se/?get=content&action=view&id=127-32

För mer information:

Margareta Kylberg, medierådgivare Sveriges Annonsörer.

E-post margareta.kylberg@annons.se, telefon 08-545252 37 eller 0705-24 57 55.

Anders Ericson vd på Sveriges Annonsörer.

E-post anders.ericson@annons.se, telefon 08-545252 32 eller 0708-18 75 99.

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen som arbetar för effektivare marknadskommunikation. Detta genom att skapa större effekt på medlemmarnas investeringar i reklam och övrig kommunikation, öka kunskapen och representera deras intressen. Vi ägs av våra medlemmar, landets största annonsörer, vilka står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet.

Ämnen

  • Media, kommunikation

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se

Kontakter

Tero Marjamäki

Presskontakt Pressansvarig 08 545 252 34