Pressmeddelande -

Högre effekt med ny mätmetod för radio

Ett helt nytt sätt att mäta räckvidd för radio lanseras 2010. Sveriges Annonsörers mediekommitté KRR (Kommittén för radioreklam) har varit delaktiga i arbetet bakom förslaget som möjliggör radiomätningar på minutnivå, precis som för tv. För annonsörer som köper radioreklam innebär den nya mätmetoden bättre kontroll och uppföljning av sina kampanjer.

Panelmätningar för radio kommer att byggas upp på ett liknande sätt som för tv, med skillnaden att det endast är på nationell nivå. Detaljerna för hur panelen kommer att fungera är fortfarande under uppbyggnad, men planen är att ha tusen deltagare när panelen startar i januari 2010.

Enligt Carl Wåreus, vd på OMD Sweden och ordförande i KRR, kommer de nya radiomätningarna att innebära stora förbättringar för annonsörerna.

- Radio kommer att kunna mätas på minutnivå, med signaler som tar emot lyssnandet i en mottagare, vilket innebär att vi får mer exakta lyssnardata. Vi kommer att kunna följa upp kampanjen på daglig basis, något vi inte kan göra idag. Den nya mätmetoden innebär bättre planering och bättre möjlighet till uppföljning, säger Carl Wåreus. Panelen är tänkt att hantera nationell annonsering. För regional och lokal annonsering kommer befintligt system med telefonintervjuer att fortsätta.

KRR sitter med i de arbetsgrupper som arbetat fram dels underlaget för paneluppbyggnaden, samt för underlaget som skall ligga till grund för en upphandling av tjänsterna och vilka aktörer som ska bjudas in till en upphandling. Det kommer att bli en offentlig upphandling då Sveriges Radio är med i projektet.

Om KRR, Kommittén för radioreklam

KRR är den privata radiobranschens gemensamma organ för annonsörer, mediebyråer och medier. Kommitténs syfte är att säkerställa en gemensam och fungerande standard för lyssnarundersökningar och så kallad branschvaluta.

Läs mer om Kommittén för radioreklam, KRR: http://www.annons.se/?get=content&action=view&id=127-44

Pressbilder Sveriges Annonsörer: www.annons.se/press

För mer information, kontakta:

Carl Wåreus, vd OMD Sweden och ordförande i KRR, Kommittén för radioreklam. E-post carl.wareus@omd.se telefon 08-522 259 00.

Margareta Kylberg, medierådgivare, Sveriges Annonsörer. E-post margareta.kylberg@annons.se telefon 08-545252 37eller 0705-24 57 55

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen som arbetar för effektivare marknadskommunikation. Detta genom att skapa större effekt på medlemmarnas investeringar i reklam och övrig kommunikation, öka kunskapen och representera deras intressen. Vi ägs av våra medlemmar, landets största annonsörer, vilka står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet.

Ämnen

  • Media, kommunikation

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se

Kontakter

Tero Marjamäki

Presskontakt Pressansvarig 08 545 252 34