Pressmeddelande -

Hot mot yttrandefriheten

Borgarrådsberedningen med Margareta Olofsson (v) i spetsen berättar i ett pressmeddelande att de ska tillsätta utredningsgrupper för att stävja den så kallade könsdiskriminerande reklamen i Stockholm. Bland annat ämnar man låta trafiknämnden göra en översyn av stadens upplåtelseavtal för utomhusreklam. I klartext handlar det alltså om att politikerna anser sig ha rätt att bestämma vad som får visas eller inte. - Det offentliga rummet blir inte offentligt om politikerna får bestämma vad som ska synas i det, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer och menar på att det dessutom går helt emot den grundlagsstiftade tryck- och yttrandefriheten. De flesta annonsörer och reklambyråer anser att den könsdiskriminerande reklamen minskat sedan ERK (Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklam) bildades i slutet av 80-talet. Förra året hanterade rådet ca 500 anmälningar från allmänheten, och med anledning av debatten tillsätter nu ERK en utredning för att kartlägga förekomsten av sexistisk reklam. - Om politikerna får som de vill är det reklamen som ska stå i skamvrån, något som är ett slag i luften då sexualiseringen i samhället framförallt beror på allt smaskigare löpsedlar och guppande täcken i tv på bästa sändningstid, säger Anders Ericson. För mer information kontakta: Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer, Tel: 08-545 252 32 Mobil: 0708-18 75 99 E-post: anders.ericson@annons.se Mattias Yrgård, marknadschef på Sveriges Annonsörer, Tel: 0739 84 28 14 E-post mattias.yrgard@annons.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kontakter

Tero Marjamäki

Presskontakt Pressansvarig 08 545 252 34