Pressmeddelande -

Sprit-och vinleverantörerna sjösätter nytt program för etik i marknadsföringen

Reglerna omfattar: · Marknadsföring, information och promotion av alla drycker, som tillhandahålls av SVL:s medlemmar. · Reklamtexter och illustrationer till reklam, webbsidor, sponsring, eventmarknadsföring, pressmeddelanden och promotionmaterial. · Kontakter mellan representanter för SVL:s medlemsföretag och företrädare för Systembolaget och andra kunder till SVL:s medlemsföretag. Programmet kommer att aktivt övervakas av AGM - Alkoholleverantörernas Granskningsman, och överträdelser kan rendera mycket kraftiga böter. Dessutom ansluts programmet till MarknadsEtiska Rådet, MER, som kommer att fungera som andra och sista instans. - Vi hälsar SVL varmt välkommen i kretsen av huvudmän för MER. Genom att branschens egenåtgärder knyts till MER:s övergripande verksamhet skapar vi både slagkraft och effektivitet, säger MER:s ordförande Ingegerd Westlander. - Vi vill med detta initiativ understryka att branschen fortsätter att ta ansvar för hur reklamen för alkoholprodukter ser ut och att verka för att en hög etisk nivå upprätthålls vid hantering av alkoholprodukter. Systemet med AGM och MER är ett viktigt steg i detta arbete, säger SVL:s Vd Bertil Swartz. - Detta är ett stort och viktigt steg som sänder en tydlig signal till Riksdagen att näringslivet är fortsatt intresserade av att ta ett stort ansvar för hur alkoholreklamen ser ut och måste få chansen att verka innan nya inskränkningar införs som riskerar att strida mot EG-rätten, säger Annonsörföreningens förbundsjurist Jan Fager. I morgon kommer regeringens förslag till ny alkohollagstiftning att godkännas i riksdagen. Förändringen innebär ytterligare begränsningar att marknadsföra både alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker. - Annonsörföreningen förordar kraftfulla egenåtgärder istället för stel lagstiftning. SVL:s etikprogram är en viktig del i detta gemensamma arbete, tillägger Jan Fager. MarknadsEtiska Rådet, MER, vars huvudmän representerar såväl annonsörer och reklamproducenter som media, har till uppgift att uttala sig om vad som i samband med företags marknadsföring bör anses utgöra god affärssed. Uttalandena grundar sig oftast på Internationella Handelskammarens olika marknadsföringskoder, särskilt Grundregler för reklam. www.marknadsetiskaradet.org Sprit & Vinleverantörsföreningen, SVL, är en branschorganisation för tillverkare och/eller importörer av sprit och vin. Medlemsföretagen säljer sina produkter till Systembolaget och företag som har serveringstillstånd. SVL är deras språkrör i gemensamma frågor. www.omsvl.nu För ytterligare information: Bertil Swartz, vd SVL, 08-762 76 25, 0708-26 43 46. Torsten Brink, sekreterare MER. 08-636 22 31, 0707-52 30 75. Jan Fager, förbundsjurist Annonsörföreningen 08-54 52 52 36, 0709-94 65 20.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kontakter

Tero Marjamäki

Presskontakt Pressansvarig 08 545 252 34