Pressmeddelande -

Svenska annonsörer satsar på internetmedier

Trots negativa konjunkturrapporter avser svenska företag och organisationer – som är medlemmar i Sveriges Annonsörer – att investera i marknadskommunikation på samma nivåer nästa år som i år, enligt en undersökning som just genomförts av företaget Novus. Största investeringsökningarna planeras i internetmedier med sociala medier i topp.

Undersökningen är den i särklass viktigaste för att ta temperaturen på annonskonjunkturen och visar hur trenderna ser ut nästkommande år, både gällande ökade eller minskade investeringar och inom vilka medieslag de största förändringarna kommer att ske.

Resultatet visar att nästan 80 procent kommer att behålla eller öka sina investeringar i marknadskommunikation 2013. Den största ökningen kommer att ske inom så kallade internetmedier där 6 av 10 kommer att öka sina investeringar, och den näst största ökningen sker inom mobilmarknadsföring med 42 procent ökning. Förlorarna är dagspress och tidskrifter där drygt en fjärdedel planerar att minska annonseringen inför 2013.

– Resultaten visar på en större optimism bland annonsörer än förväntat och vi ser en tydlig trend att medieinvesteringarna går från tryckt press till internetannonsering och specifikt inom sociala medier, säger Erik Huss, kommunikationschef för Sveriges Annonsörer.

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer genomför varje år, i samarbete med undersökningsföretaget Novus, en enkät bland sina medlemmar där investeringar i marknadskommunikation inför kommande år mäts. Med marknadskommunikation menas all form av annonsering eller marknadsföring, inklusive sponsring och pr, i olika medier. Merparten av Sveriges största företag är medlemmar i Sveriges Annonsörer och står för drygt hälften av landets samlade reklam- och medieinvesteringar.

 

Bilaga: Grafer ur undersökningen med jämförelser från 2012 (pdf)

Kontaktpersoner vid Sveriges Annonsörer
Anders Ericson, vd,
08-545 252 32, 0708-18 75 99, anders.ericson@annons.se

Erik Huss, kommunikationschef,
08-545 252 34, 0725-66 15 70, erik.huss@annons.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Massmedia

Kategorier

  • sveriges annnonsörer
  • novus
  • medieinvesteringar 2013
  • enkät
  • marknadsföring
  • marknadskommunikation
  • reklam

Sveriges Annonsörers medlemmar står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta effektivare med reklam, media och deras varumärke. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är världens största annonsörorganisation med över 500 medlemsföretag. Läs gärna mer på www.annons.se.

Presskontakt

Tero Marjamäki

Presskontakt Pressansvarig 08 545 252 34