Pressmeddelande -

Elevrådsundersökning visar att betygshanteringen är oacceptabel


Sveriges elevråd - SVEA har genomfört en

betygsundersökning hos 80 medlemmar/skolor med anledning av Jan Björklunds betygsproposition. Resultatet är oacceptabelt och propositionen åtgärdar inte detta.

Idag presenterades regeringens proposition om det nya betygssystemet med 6 steg, A-F betyg. För Sveriges elevråd - SVEA spelar det ingen roll om vi har MVG, 5 eller A så länge betygshanteringen ser ut som den gör idag. Proppositionen åtgärdar ingen av dessa problem.

"Jag vädjar till skolministern Jan Björklund att ta ansvar över att åtgärda dessa problem" säger Förbundsordförande Josephine Bladh

Under Sveriges elevråd - SVEAs nationella träff Postutbildningarna, med 80-talet medlemsskolor, genomfördes en betygsundersökning. Undersökningen berör hanteringen av betygssättning bland lärarna utifrån läroplanen. Undersökningen blir idag den 6 november offentlig.

Resultatet är slående;

  • 103 av 112 upplever att deras uppträdande påverkar deras betyg

  • Endast 4 av 109 anser att samtliga av deras lärare ger en förklaring till betygsättningen

Se hela undersökningen på Sveriges elevråd - SVEAs hemsida www.svea.org

" Undersökningens resultat förvånar mig inte, då detta är vad våra medlemmar dagligen kommunicerar, frustration. Undersökningen visar på den oacceptabla hanteringen av betygsättning i dagens skola" Säger förbundsordförande Josephine Bladh

För mer information och kommentar

Josephine Bladh

Förbundsordförande Sveriges elevråd - SVEA

08-56278801

070-7188801

Josephine.bladh@svea.org

Ämnen

  • Utbildning

Sveriges elevråd – SVEA är en samarbetsorganisation för och av elevråd
Sveriges elevråd – SVEA finns för att:
–    Inspirera, stötta och utveckla elevråd
–    Föra fram elevråds och därav elevers röst i skolpolitiken
–    Öka kunskapen om elevers rättigheter och elevers rätt hos alla som verkar inom skolan
Vi Jobbar med: Lobbying, elevrådsutveckling, eleversrättigheter, utbildning och nationella sammankomster.

Kontakter

Mimmi Grapebring

Presskontakt Förbundsordförande 0707-188801