Pressmeddelande -

Jan Björklund skyller ifrån sig och verkar ha brist på ideér

Börja, sluta, fotsätt på Jan Björklunds tal

Så är det dags för den fjärde utvärderingen av partiledartalet med en av vår favorit utvärderingsmetoder BSF. Jan Björklund har alltid en självklar fortsätt som vi vill ge honom mycket kredd för. Han lyfter alltid skolfrågan. Må vara så att han är skolminister och det är det som är hans jobb vilket gör det naturligt att han lyfter det, men det är ingen självklarhet att lyckas. Jan Björklund lyckas få skolan på agendan och mycket riktig även i detta tal. Därför blir det min första fortsätt till Jan Björklund: fortsätt prata mycket om skolan.

Det första han tar upp i biten om skolan är alla reformer de genomfört. Folkpartiet och alliansen har drivit igenom en ny skollag, ett nytt betygsystem, nya läroplaner, ny lärlingsutbildning, ny lärarutbildning, infört lärarlegitimation och en ny gymnasieskola. Efter det kommer kommentaren ”det tar sex år att se resultat” av detta. Det tar naturligtvis tid att se resultat av nya styrdokument då implementeringen tar tid men vad gör ni för att implementera då? Här kommer därför min första börja: börja berätta om hur Folkpartiet vill säkerställa att vi inte får ett nytt 94. Det antogs då nya läroplaner men satsades knappt nått på implementering vilket säkert skapat många av de problem vi har i skolan idag.

Efter det berättar han att reformerna inte kommer räcka för att ta oss till toppen och säger att det inte räcker med bara politik, det behövs attityd och kulturförändring också. Med detta nöjer han sig och går vidare. Jan Björklund, om du anser att det behövs mer än bara poltiken vill vi att du börjar berätta vad det är. Vad är det för attityd som behövs? Sluta vara så tyst om vad du vill och börja var så konkret och tydligt som du brukar vara. Jag ställer mig naturligtvis frågan: Varför är du så tyst om vad nästa steg är? Är det så att du inte vet och inte kommit på det än? Så kan det naturligtvis vara bara för att en är politiker behöver inte ha alla svar. Är det så Jan Björklund, får du gärna prata med Sveriges elevråd – SVEA. Vi har massa bra svar på frågan om vilken attityd förändring som behövs.

Det kan också vara så att du insett att den attityd förändring som behövs är raka motsatsen till den attityd du själv har. Du tar upp artikeln om hur Ylva Johansson såg hur morgondagens skola skulle se ut efter att de nya läroplanerna 1994 infördes. Du berättar om hur det blev, katederundervisningen är borta och eleverna ska ta eget ansvar över sin utbildning och till följd har skolan blivigt ett dagis och segregationen har ökat.

Jag vill berätta om en arbetsplatts för dig Jan Björklund. På denna arbetsplats finns det leksaker, biljardbord, fuzzball spel,  rissäckar, spel, starka glada färger och ingen har längre än 200m till närmaste mataffär. Det finns till och med dagis på arbetsplatsen. De anställda sitter i hängstolar och ibland spelar de biljard samtidigt som de jobbar. De har ingen chef som sitter och övervakar vad de gör utan chefer som stöttar dem när de behöver hjälp och uppmuntrar dem till att utveckla sina egna idéer. De har till och med inlagt att de får jobba med sina helt egna projekt en dag i veckan. Jag upplever att det är denna bild du har av dagens skola och att det är detta du kallar ett dagis och icke önskvärt. Att det skulle vara någonting dåligt. Jan Björklund, detta är Googles huvudkontor jag berättar om. Google som är ett av världens mest framgångsrika företag och ett föregångsexempel på en flexibel, kreativ och effektiv arbetsplats. Är detta ett dåligt exempel på hur bra arbetsplats ser ut? Vi tror att det är precis den riktningen skolan bör ta. 

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • tobias jobring
  • almedalen
  • jan björklund
  • skolan
  • skola
  • skolpolitik
  • sveriges elevråd - svea
  • sveriges elevråd

Sveriges elevråd – SVEA är en samarbetsorganisation för och av elevråd
Sveriges elevråd – SVEA finns för att:
–    Inspirera, stötta och utveckla elevråd
–    Föra fram elevråds och därav elevers röst i skolpolitiken
–    Öka kunskapen om elevers rättigheter och elevers rätt hos alla som verkar inom skolan
Vi Jobbar med: Lobbying, elevrådsutveckling, eleversrättigheter, utbildning och nationella sammankomster.

Kontakter

Mimmi Grapebring

Presskontakt Förbundsordförande 0707-188801