Pressmeddelande -

Årets farmacevt 2008 har tilldelats Bettina Pfister

Apotekare Bettina Pfister, Sjukhusapoteket, Umeå, är utsedd till Årets Farmacevt 2008. Bettina Pfister är verksam inom området klinisk farmaci, ett mycket viktigt område som förtjänar större uppmärksamhet. Klinisk farmaci är en betydelsefull del i kampen mot felanvändningen av läkemedel som årligen kostar samhället stora pengar och orsakar onödigt lidande.

Bettina Pfister började i liten skala på Medicinkliniken vid Norrlands Universitetssjukhus och har där ensam och på kort tid, byggt upp goda relationer med sjukvården samt en aktiv verksamhet inom området klinisk farmaci. Hennes insatser har kommit såväl patienter som klinik till gagn. Detta arbete har även öppnat upp för framtida samarbete med fler kliniker på sjukhuset. Bettina är med sin ödmjukhet och sin stora kompetens en väl sedd medarbetare på såväl Medicinkliniken som Sjukhusapoteket. Bettina Pfister är även handledare för studenter på magisterprogrammet i klinisk farmaci vid Uppsala universitet.

Utmärkelsen Årets Farmacevt tilldelas i Sverige verksam farmacevt, som genom sina insatser inom den praktiska farmacin bidragit till att förstärka, utveckla eller befästa farmacins roll i samhället. Årets Farmaevt utses av Sveriges Farmacevtförbunds styrelse.

Kontakt: Bettina Pfister, telefon: 090-7851807, e-post: bettina.pfister@apoteketfarmaci.se

Ämnen

  • Medicin, läkemedel

Sveriges Farmacevtförbund är en partipolitiskt obunden och ideell organisation som grundades 1903 och har drygt 7 500 medlemmar. Sveriges Farmacevtförbund tillhör SACO. www.farmacevtforbundet.se