Pressmeddelande -

Ny ordförande i Sveriges Farmacevtförbund

Inför Sveriges Farmacevtförbunds fullmäktige i slutet av november nomineras idag Carin Svensson till ny ordförande. Carin Svensson är född 1951 och är legitimerad apotekare. Carin är för närvarande apoteksområdeschef i Järfälla-UpplandsBro utanför Stockholm. Hon har en gedigen erfarenhet av apoteksverksamhet via olika tjänster, inklusive chefstjänster, inom Apoteket AB sedan början av 1970-talet. Carin har ett djupt engagemang för den farmacevtiska professionen och arbetet för en bättre läkemedelsanvändning. År 2003 utsågs hon, efter nominering av sina medarbetare, till Årets ledare. Om Carin väljs blir hon ordförande i förbundet för andra gången, förra gången hon hade det uppdraget var under åren 1991-1996.

- Jag brinner för att farmacevtprofessionens kompetens fullt ut används för att förbättra läkemedelsanvändningen för hela Sveriges befolkning. Läkemedel är idag den viktigaste terapiformen inom hälso- och sjukvården men vi måste ta krafttag för att komma till rätta med den betydande felanvändning av läkemedel som tyvärr förekommer idag, säger Carin i och med att hon tackat ja för att återigen kandidera till förtroendeuppdraget som förbundsordförande. Carin Svensson är också engagerade för att öka kunskapen om djurläkemedel såväl hos veterinärer, apotekspersonal och industrianställda som hos djurägare.

Nuvarande ordförande Cecilia Bernsten har avböjt omval, men kommer att fortsätta med vissa uppdrag inom Sveriges Farmacevtförbund, bl.a. som ledamot i styrelsen för Apoteket Omstrukturering AB.

Cecilia har under sina fyra år som ordförande i förbundet arbetat hårt för att göra förbundet till en riktigt stark och inflytelserik representant för Sveriges farmacevter.

- Sveriges Farmacevtförbund är idag en stark facklig och professionell organisation med en självklar plats varhelst den framtida apoteksmarknaden och farmacin diskuteras och beslutas. Jag har därför beslutat mig för att sluta som ordförande när förbundet nu går in i en ny utvecklingsfas", säger Cecilia i samband med att hon meddelat sin avgång.

Kontakt: Carin Svensson tel. 070- 589 02 13
Cecilia Bernsten tel. 0709-39 99 02

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm

Sveriges Farmacevtförbund är en partipolitiskt obunden och ideell organisation som grundades 1903 och har drygt 7 500 medlemmar. Sveriges Farmacevtförbund tillhör SACO. www.farmacevtforbundet.se