Nyhet -

Digital karttjänst visar Sveriges malm- och mineratillgångar!

SGUs information om Sveriges malm- och mineraltillgångar finns nu samlade i en ny kartvisare. Kartvisaren Malm och mineral presenterar på ett lättnavigerat sätt information om Sveriges malmer, mineralfyndigheter och metallogenetiska områden.

Kartvisaren Malm och mineral består dels av de två tidigare kartvisarna Malmer respektive Mineralresurser, dels av helt nytt material.

De nya delarna är bland annat information om metallogenetiska områden och information om undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner. En ny funktion i Malm och mineral är möjligheten att aktivera bergartskartan i bakgrunden för att förenkla förståelsen av den övriga informationen

Några exempel på information som finns i kartvisaren Malm och mineral:

  • "Metallogenetiska områden" anger större områden med likartade mineralförekomster och oftast likartad berggrundsgeologi.
  • "Mineralresurser" innehåller information om metall-, mineral- och kolväteförekomster i Sverige, från mineraliserade hällar till större förekomster såsom nedlagda och producerande gruvor.
  • "Malmer" innehåller uppgifter om de drygt 850 största metalliska malmerna och mineraliseringarna i Sverige med information om metallhalter, tonnage, nuvarande status, etc. Här får du en överblick över malmfält och var i landet olika tillgångar finns, såväl som detaljerad information om specifika fyndigheter.
  • Information om undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner för metaller och industrimineral respektive olja, gas och diamanter från Bergsstatens Mineralrättsregister.

Testa kartvisaren och läs mer om SGUs karttjänster på www.sgu.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Ulf Boivie

Presskontakt Informatör 018-17 90 50

Kaarina Ringstad

Presskontakt Informatör 018-179238