Senaste nyheterna

Sociala medier

RT @Oikoumene: #StayAtHome #PrayTogether 🙏Today we pray with @BiskopAntje, archbishop of @svenskakyrkan: God of life, God of compassion, a…

Kyrkorna måste kunna erbjuda trygga miljöer där ingen ska utsättas för sexuella övergrepp. 
Vi har tagit fram skriften "Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer" som innehåller konkreta råd och tips om förebyggande åtgärder.
Länk i bio.

Kyrkorna måste kunna erbjuda trygga miljöer där ingen ska utsättas för sexuella övergrepp. Vi har tagit fram skriften "Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer" som innehåller konkreta råd och tips om förebyggande åtgärder. Länk i bio.

Kyrkorna måste kunna erbjuda trygga miljöer där ingen ska utsättas för sexuella övergrepp. @SvKristnaRad har tagit… https://t.co/ZjxeUccsAs

RT @varldenidag: "The blessing" blev succé. https://t.co/odlq0qThv0

Premiär för ett unikt ekumeniskt sångprojekt - Välsignelsen Sverige! Låt Herrens välsignelse sjungas ut över hela Sverige.

Premiär för ett unikt ekumeniskt sångprojekt - Välsignelsen Sverige! Låt Herrens välsignelse sjungas ut över hela Sverige.

Alvik den 20 maj 2020 Brev till utrikesminister Ann Linde angående Israels planer på annektering av Västbanken Sveriges kristna råd är svensk huvudman för Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel (EAPPI), som kom till efter en förfrågan från lokala kyrkoledare till Kyrkornas världsråd 2001. Fler än 2000 personer från cirka 25 länder har därefter sänts […] Artikeln Brev till utrikesminister Ann Linde angående Israels planer på annektering av Västbanken publicerades först på Sveriges kristna råd.

– Kristna är på ett osynligt sätt förenade genom den heliga Anden, säger Olle Kristenson, teologisk rådgivare vid Sveriges kristna råd. – Genom att människor ber samma bön inför pingst skapas en medvetenhet om den osynliga, men ändå konkreta gemenskap i den heliga Anden som vi människor får vara delaktiga av. Det bildas en god […] Artikeln Gemensam bön inför Pingst publicerades först på Sveriges kristna råd.

Stiftelsen Nathan Söderbloms minnesfond stödjer genom anslag och stipendier forskning och studier av relevans för den ekumeniska rörelsen. Huvudman för fonden är Sveriges kristna råd. Förvaltningsnämnden (styrelsen) är ekumeniskt sammansatt med Svenska kyrkans ärkebiskop som ordförande. Bland de privatpersoner som fått medel är Susanne Wigorts Yngvesson för stöd för att göra en studie om Nathan […] Artikeln 596 000 kronor till studier och forskning om ekumenik publicerades först på Sveriges kristna råd.

Idag möttes vår styrelse digitalt.
Vilka styrelseledamöter/kyrkoledare känner du igen?
#ekumenik

Idag möttes vår styrelse digitalt. Vilka styrelseledamöter/kyrkoledare känner du igen? #ekumenik

– Ekumenik när den fungerar som bäst visar att vi kan mötas även om vi har olika teologiska uppfattningar, säger Daniel Alm och fortsätter:
– Andens enhet är mycket mer än en åsiktsgemenskap och i ekumeniken kan en del av detta förverkligas. Jag tror också att enhet mellan kristna innebär ett stöd till vårt uppdrag att förmedla evangeliet till folket. 
Vid dagens konstituerande styrelsemöte för @sveriges_kristna_rad valdes föreståndare @danielalm71 @pingstsverige till ordförande för det kommande året. Han tar över ordförandeklubban från den katolske biskopen Anders Arborelius som avtackades vid dagens digitala möte. #ekumenik

– Ekumenik när den fungerar som bäst visar att vi kan mötas även om vi har olika teologiska uppfattningar, säger Daniel Alm och fortsätter: – Andens enhet är mycket mer än en åsiktsgemenskap och i ekumeniken kan en del av detta förverkligas. Jag tror också att enhet mellan kristna innebär ett stöd till vårt uppdrag att förmedla evangeliet till folket. Vid dagens konstituerande styrelsemöte för @sveriges_kristna_rad valdes föreståndare @danielalm71 @pingstsverige till ordförande för det kommande året. Han tar över ordförandeklubban från den katolske biskopen Anders Arborelius som avtackades vid dagens digitala möte. #ekumenik

”Regeringen och relevanta myndigheter måste nu snarast gripa in med åtgärder riktade till utsatta grupper för att rädda människoliv”. Det skriver idag kyrkoledare till statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren (S) i ett öppet brev till regeringen. Kyrkoledarna syftar på akuta behov av åtgärder för de mest utsatta i samhället som hemlösa, papperslösa och arbetskraftsinvandrare i spåren av Coronaepidemin. 
Brevet till Stefan Löfven och Lena Hallengren avslutas: “Mänskliga rättigheter måste gälla alla människor som vistas i vårt land, utan åtskillnad. Kyrkorna och stora delar av det övriga civilsamhället gör vad vi kan. Kyrkorna, liksom viruset, gör inte skillnad på medborgare och icke-medborgare. Det kan inte heller det offentliga – stat, kommuner och myndigheter – göra. Därför kräver vi handling nu!”. #COVID19 
Länk i bio.

”Regeringen och relevanta myndigheter måste nu snarast gripa in med åtgärder riktade till utsatta grupper för att rädda människoliv”. Det skriver idag kyrkoledare till statsminister Stefan Löfven och socialminister Lena Hallengren (S) i ett öppet brev till regeringen. Kyrkoledarna syftar på akuta behov av åtgärder för de mest utsatta i samhället som hemlösa, papperslösa och arbetskraftsinvandrare i spåren av Coronaepidemin. Brevet till Stefan Löfven och Lena Hallengren avslutas: “Mänskliga rättigheter måste gälla alla människor som vistas i vårt land, utan åtskillnad. Kyrkorna och stora delar av det övriga civilsamhället gör vad vi kan. Kyrkorna, liksom viruset, gör inte skillnad på medborgare och icke-medborgare. Det kan inte heller det offentliga – stat, kommuner och myndigheter – göra. Därför kräver vi handling nu!”. #COVID19 Länk i bio.

Idag skriver vi i @expressen om att
@sverigesregering många stödpaket är viktiga på grund av coronapandemin, men påminner också om att inte glömma de allra mest utsatta i samhället. 
Artikeln är undertecknad av presidiet för @sveriges_kristna_rad som består av @danielalm71, Anders Arborelius, Benjamin Atas, Antje Jackelén och @kwiborn
#COVID19sverige #påsk #migration #papperslösa #jesus

Idag skriver vi i @expressen om att @sverigesregering många stödpaket är viktiga på grund av coronapandemin, men påminner också om att inte glömma de allra mest utsatta i samhället. Artikeln är undertecknad av presidiet för @sveriges_kristna_rad som består av @danielalm71, Anders Arborelius, Benjamin Atas, Antje Jackelén och @kwiborn #COVID19sverige #påsk #migration #papperslösa #jesus

Presskontakt

Mikael Stjernberg

Mikael Stjernberg

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig 08-453 68 57

Kyrkorna tillsammans i tro och handling

Det finns tillfällen när de kristna kyrkorna behöver tala med gemensam röst. Det kan till exempel vara när utsatta grupper kommer i kläm i samhället och då kyrkorna gemensamt ställer sig bakom en manifestation eller opinionsyttring. Sveriges kristna råd fungerar också som remissinstans för riksdag och regering då kyrkorna gemensamt ger ett svar inom olika frågor och utredningar.

I Sveriges kristna råd möts 26 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter.

Sveriges kristna råd är en viktig mötesplats för landets kyrkoledare som regelbundet möts i olika samlingar, exempelvis rådsmöten, kyrkoledardagar och styrelsemöten.

Sveriges kristna råd
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma