Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sveriges kristna råds presidium maj 2023. Foto: Maria Bäcklund

Människovärdet i centrum på Sveriges kristna råds årsmöte – kardinal Anders Arborelius ny ordförande

Frågor om mänsklig värdighet har genomsyrat samtalen när Sveriges kristna råd har hållit årsmöte i Tensta, Stockholm 22-23 maj. Även årsmötets uttalande, som går att läsa i detta pressmeddelande, präglas av detta ämne. Kardinal Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift, valdes till ordförande och Georgiska apostoliska ortodoxa kyrkan välkomnades som ny medlem.

Sociala medier

Kontakter

Wilhelm Blixt

Wilhelm Blixt

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig Kommunikation 08-453 68 02

Kyrkorna tillsammans i tro och handling

Det finns tillfällen när de kristna kyrkorna behöver tala med gemensam röst. Det kan till exempel vara när utsatta grupper kommer i kläm i samhället och då kyrkorna gemensamt ställer sig bakom en manifestation eller opinionsyttring. Sveriges kristna råd fungerar också som remissinstans för riksdag och regering då kyrkorna gemensamt ger ett svar inom olika frågor och utredningar.

I Sveriges kristna råd möts 26 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Rådet länkar samman medlemskyrkornas eget arbete inom flera olika områden. Det görs genom att erbjuda mötesplatser för idéutbyte, skapa nätverk, ge kommunikationsservice, stöd för ekumenisk utveckling och samordning av gemensamma aktiviteter.

Sveriges kristna råd är en viktig mötesplats för landets kyrkoledare som regelbundet möts i olika samlingar, exempelvis rådsmöten, kyrkoledardagar och styrelsemöten.

Sveriges kristna råd
Gustavslundsvägen 18
167 51 Bromma
Sweden