Pressmeddelande -

15-årsjubileum, 100 jourer och en otroligt spännande tid för kvinnojoursrörelsen

SKR fyller 15 år och har passerat 100-strecket, något som förbundet kommer att uppmärksamma och fira i samband med 25 november, FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor.
- Det är kul att stanna upp och se både framåt och bakåt just nu då det händer så otroligt mycket i kvinno- och tjejjoursrörelsen - politiskt och ute i verksamheten, säger Carina Ohlsson, SKR:s ordförande. Dessutom är det väldigt roligt att vara ett växande förbund som ständigt får nya medlemmar.

Carina Ohlsson: - Spännande tid för SKR och våra medlemmar.

Kvinnojourenas roll
"Kvinnojourernas roll förändras i och med att kommunerna har fått ett större lagstadgat ansvar att erbjuda skydd och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Ännu är mycket osäkert och hur samverkan fungerar mellan jour och aktörer som socialtjänst, polis och hälso- och sjukvård varierar väldigt runt om i landet. Vi ser ett stort behov av tydlig rollfördelning och formaliserad samverkan, och att ta fram sådana modeller är något vi prioriterar just nu.

Vi ska från förbundet tillsammans med våra medlemmar beskriva vad vi som organisation kan tillföra, vad vi betyder för de kvinnor och barn som vi erbjuder stöd och hjälp, i vilken grad vi når ut och fram i vårt opinionsbildande arbete, om vi associeras med och erbjuder kvalitet – eller rakt på sak varför finns vi?"

Killar, män och normer för manlighet
"Andra aktörer börjar få upp ögonen för frågor om normer för manlighet och kopplingen till våld. Mansrollen har disktuterats filtigt under året, vilket verkligen är på tiden! Mäns våld drabbar män, kvinnor och barn och hela samhället. För att förebygga våldet måste vi diskutera dess orsaker. SKR är en av organisationerna bakom jämställdhetsmaterialet Machofabriken som gör just detta. För oss är det jätteviktigt att inkludera män och killar i arbetet för ett jämställt samhälle fritt från våld!"

Internationellt arbete
"Under året har SKR stärkt sitt internationella arbete. Vårt ryska påverkansprojekt LAW syftar till att samla aktörer som vill arbeta för en ny lagstiftning mot mäns våld mot kvinnor i Ryssland, och i februari 2012 lanseras vårt projekt Cause of Death: Woman, en unik journalistisk granskning om våldet mot kvinnor i världen."

Barn som upplever våld
"Barn som ser någon av sina föräldrar bli utsatt för våld av sin partner/ex-partner far illa. Just nu hoppas vi att en av de stora hindrena för att hjälpa dessa barn (1/10 barn i Sverige idag) kommer att bli undanröjas - att barnets ska kunna erbjudas stöd och hjälp från samhället även om en av vårdnadshavarna motsäger sig detta. Vi hoppas även på att ett Nationellt Centrum för Barnafrid blir verklighet snart."

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, fyller 15 år
1996 bildade 16 kvinnojourer SKR. Idag har vi över 80 medlemmar bestående av 100 kvinnojourer, tjejjourer och andra jourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Tillsammans stöttar de tusentals unga tjejer och våldsutsatta kvinnor varje år.  

SKR:s vision är ett jämställt samhälle fritt från våld.
Sedan bildandet 1996 är våra hörnpelare:

 • ett genomgående barnperspektiv som innefattar alla upp till 18 år
 • att inkludera män och killar i det våldsförebyggande jämställdhetsarbetet
 • kunskap och specialiserad verksamhet som säkerställer att varje kvinna, oavsett livssituation och individuella eller gruppspecifika behov, får ett bra stöd och bemötande

För frågor och intervjuer kontakta SKR:s informatör Emma Söderström, emma.soderstrom@kvinnojouren.se, 08-6426401/0735-363565

Ämnen

 • Mänskliga rättigheter

Kategorier

 • tjejjour
 • unga tjejer
 • maskuliniteter
 • mäns våld
 • jämställdhet
 • sexuellt våld
 • feminism
 • kvinnlig hälsa
 • kvinnojour
 • mäns våld mot kvinnor
 • mäns våld mot kvinnor ur barns perspektiv
 • våldsutsatta kvinnor
 • våldsutsatta barn
 • våld i nära relationer
 • våld
 • tonårstjejer

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR är partipolitiskt och religiöst obundet. På kvinnojouren.se kan du läsa fakta om våldet, hitta en kvinno- eller tjejjour nära dig, och ställa en fråga till Mailjouren (SKR:s kvinnojour på nätet).

SKR:s förbundsordförande är Carina Ohlsson, carina.ohlsson@kvinnojouren.se,  tel: 070-343 96 30

SKR:s förbundssekreterare är Olga Persson, olga.persson@kvinnojouren.se, tel: 070-461 18 88

Presskontakt

Emma Söderström

Presskontakt Pressekreterare och kommunikatör 0735-363565

Relaterat innehåll