Pressmeddelande -

Kvinnojourernas framtid, idrott, våld och maskulinitet - SKR i Almedalen!

SKR:s ordförande Carina Ohlsson, förbundssekreterare Olga Persson samt Tjejjouren.se:s koordinator Carin Göransson medverkar gärna i er panel eller ger intervjuer. Ring 0735-363565 för kontakt. 

SKR:s seminarier:

Avspark! Dags att tala om idrott och våld
Tid: 
Onsdag 6 juli, kl 10-12
Plats:
 Högskolan, D22, Cramérgatan 3, Visby 
Arrangörer: SKR, HOPP och BOJ

Riksförbunden SKR, BOJ och HOPP arbetar med konsekvenserna av mäns våld. Vi möter både kvinnor, män och barn som har drabbats. Men det räcker inte. Fler behöver arbeta förebyggande med kroppslig och sexuell integritet. Kopplingen mellan våld och maskulinitet måste vara i fokus. Idrottsförbunden och andra aktörer som arbetar med unga killar måste ta sitt ansvar.

***UNDER 2 TIMMAR, MED PAUS FÖR FIKA, DISKUTERAR VI***
-Vad krävs för att förändra machokulturen inom idrottsrörelsen och skapa trygghet, öppenhet och minska rasismen, sexismen och homofobin?

-Finns det utmaningar med att förändra synen på maskulinitet och stärka ungas sexuella integritet inom idrotten?

-Vad får klimatet och normerna inom idrotten för konsekvenser i resten av samhället? (ekonomiskt, jämställdhet, övrigt våld, hälsa)

-Varför vill inte idrottsrörelsen se de strukturella problem och den utsatthet som finns?

Vi kommer att visa tre filmer ur metodmaterialet Machofabriken

Medverkar gör bl.a. Jan Kowalski (Sv. Friidrottsförbundet) och Jesper Fundberg (Malmö Högskola)

Se medverkande och mer information här: http://www.kvinnojouren.se/skr-i-almedalen


Kvinnojourernas framtid
Tid: Torsdag 7 juli, kl 10-12
Plats: Högskolan, D22, Cramérgatan 3, Visby 

Våldsutsatta kvinnor och deras barn behöver stöd och skydd från flera aktörer. Utmaningen ligger nu i att hitta metoder för samverkan mellan dessa organisationer och myndigheter.

År 2007 ändrades socialtjänstlagen så att kommunerna fick ett tydligare ansvar för våldsutsatta kvinnor och deras barn.Har förutsättningarna för samverkan mellan kvinnojourerna och kommunen förbättrats sedan dess? Hur ser framtiden för kvinnojourerna ut? Hur förändras kvinnojourernas roll gentemot kommunen? Vad händer om kvinnojourernas verksamhet upphandlas?

Dessutom presenterar SKR resultaten från den undersökning vi gjort bland Sveriges kommuner kring hur samarbetet med kvinnojouren fungerar. 

Medverkar gör bl.a. Maria Wilhelmson, Tidningen Kristdmeokraten och Carina Hägg (S)

Se medverkande och mer information här: http://www.kvinnojouren.se/skr-i-almedalen


Namninsamling
 
Under Almedalsveckan kommer vi att samla in underskrifter tillTjejjouren.se:s namninsamling "Lägg ansvaret på förövarna - inte de utsatta!". Skriv under du med! Det är unga tjejer som röstat fram den fråga de tycker är viktigast att tjejjourerna driver.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

 • machofabriken
 • idrott
 • feminism
 • mäns våld mot kvinnor
 • våld i nära relationer
 • tjejjour
 • kvinnojour
 • barn som bevittnar våld
 • barn som upplever våld
 • barn på kvinnojour
 • skola
 • kommuner
 • våld mot kvinnor
 • almedalen
 • maskulinitetPresskontakter
Mailadresser enligt fornamn.efternamn@kvinnojouren.se

Carina Ohlsson
Förbundsordförande
Mobil: 0703-439630

Olga Persson
Förbundssekreterare
Mobil: 070-461 18 88

Emma Söderström
Informatör
Mobil: 0735-363565

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. SKR:s vision är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se

Kontakter

Emma Söderström

Presskontakt Pressekreterare och kommunikatör 0735-363565

Relaterat innehåll