Pressmeddelande -

LANSERING AV DEN ANNORLUNDA RAPPORTEN ”PROSTITUTION – ETT FRITT VALT YRKE?”

Den 5 juli presenterar SKR en annorlunda rapport om prostitution och bjuder in till ett samtal som

belyser frågan ur olika ideologiska perspektiv.

Medan Sveriges sexköpslag exporteras så polariseras debatten kring den alltmer i Sverige. Debatten har handlat om ifall det ska det göras

en åtskillnad mellan olika typer av prostitution, om prostitution kan vara frivilligt eller inte och om det över huvud taget ska vara straffbart att köpa sex.

SKR vill lyfta frågan: Är jämställdhet möjligt så länge prostitution existerar?

Frukost och fotoutställning från 08:30, därefter presentation av rapporten Prostitution - ett fritt valt

yrke? och regeringens utvärdering av sexköpslagen.

Sedan följer ett panelsamtal kring frågeställningen Är jämställdhet möjligt så länge prostitution

existerar?

Under arbetet med rapporten har Fataneh Nik-khakian, filmskapare, intervjuat ett 30-tal personer i

Sverige och Tyskland, som alla arbetar med eller har erfarenhet av prostitution och människohandel.

Genom att undersöka förhållandet till våld, tvång, maktmissbruk och utnyttjande, söker Fataneh Nikkhakian

svar på frågan om det är möjligt att sälja sex av egen fri vilja. Rapportens format är inspirerat av film och teater.

Medverkande

Fataneh Nik-khakian, författare till rapporten Prostitution – Ett fritt valt yrke?,

Mia Jonsson,

verksamhetschef Karlskrona Kvinnojour

Marit Östberg, journalist och filmskapare,

Camilla Lindberg (fp)

Carina Hägg (s)

Mer information

SKR:s ordförande Carina Ohlsson, carina.ohlsson@kvinnojour.com, tel 070-343 96 30

SKR:s informatör Emma Söderström, emma.soderstrom@kvinnojour.com, tel: 08-6426401

www.kvinnojour.com

Om rapporten

Fataneh Nik-khakian, filmskapare, har under ett års tid intervjuat ett 30-tal personer i Sverige och Tyskland, som alla arbetar med eller har erfarenhet av prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Bland de intervjuade finns psykoterapeuter, socialsekreterare, aktivister, sexköpare och prostituerade. I rapporten Prostitution- Ett fritt valt yrke? presenterar Fataneh sin utredning i ett annorlunda format inspirerat av film och teater. Genom att utforska prostitutionens förhållande till de faktorer som enligt FN definierar människohandel; våld, tvång, maktmissbruk och utnyttjande, söker hon svar på frågan om det är möjligt att sälja sex av egen fri vilja.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • sexköpslagen
  • våldsutsatta kvinnor
  • kvinnojour
  • prostitution
  • almedalen

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor. Förbundet är varken partipolitiskt eller religiöst bundet. SKR  vill skapa förutsättningar för jämställdhet och kvinnors frigörelse på alla områden i samhället.

Kontakter

Emma Söderström

Presskontakt Pressekreterare och kommunikatör 0735-363565