Pressmeddelande -

SKR i Bryssel: Dags för fler EU-länder att förbjuda sexköp och Sverige att skärpa lagen.

Dags för fler EU-länder att förbjuda sexköp

Sverige bör i sin tur skärpa sexköpslagen. SKR:s förbundssekreterare Olga Persson är en av talarna på dagens prostitutionskonferens i Europaparlamentet. SKR föreslår en rad åtgärder för att förbättra arbetet mot sexköp och prostitution. 

SKR är idag i Bryssel för att tala i Europaparlamentet om svenska erfarenheter av att arbeta mot sexköp och prostitution. Målet är att bilda opinion för att fler länder ska kriminalisera sexköp, förbjuda alla former av koppleri, erbjuda adekvat och kompetent stöd till personer som vill lämna prostitution, samt arbeta förebyggande mot sexköp och prostitution.

En av tretton svenska män uppger att de har köpt sex (2008), jämfört med en av åtta år 1996, tre år innan sexköpslagen trädde i kraft. Det betyder knappast att 40 % av sexköparna har ”försvunnit”, utan snarare att förbudet haft en normativ effekt. Att köpa sex är lyckligtvis mindre accepterat idag, och förmodligen också mindre vanligt.

Fokus för konferensen där SKR:s förbundssekreterare Olga Persson är en av huvudtalarna är lagstiftning, riktlinjer och vägar framåt, med Sverige och Nederländerna som två motsatta exempel.

Förutom att sprida goda exempel från det svenska arbetet mot sexköp föreslår SKR en rad åtgärder till den svenska regeringen för att Sverige ska kunna ta ytterligare kliv framåt i den globala kampen mot sexköp och den människohandel som följer i dess spår. Sverige bör göra som Norge och kriminalisera sexköp utomlands.

Utöver detta ser SKR flera förbättringsområden i det svenska arbetet mot sexköp.

 • Ge personer som köps i prostitution brottsofferstatus för att förtydliga att de är offer för sexköpsbrottet. Målsägandestatus och rätt till skadestånd och andra former av kompensation skulle innebära ett större incitament att vittna mot köparen och bättre ekonomiska möjligheter att lämna prostitutionen.

 • Förbättra stödet till personer som vill lämna prostitutionen.

 • Åtgärder för att motverka sexköp och prostitution måste bättre inkludera eller särskilt rikta sig till hbt-personer, vars erfarenheter av prostitution ofta osynliggörs. Det gäller lagstiftningen såväl som stödjande och förebyggande insatser.

 • Det krävs fortsätta satsningar att förebygga att unga hamnar i prostitution med särskilda satsningar på unga som använder sex som självskadebeteende och hbt-personer,.

 • Det krävs satsningar att förebygga att unga blir sexköpare, med särskilt fokus på killar och normer för maskulinitet.

Och slutligen: 

 • Kriminalisera sexköp som svenska medborgare gör sig skyldiga till utomlands.

Sverige bör arbeta inom EU för att fler länder ska

 • kriminalisera sexköp
 • erbjuda adekvat och kompetent stöd till personer som vill lämna prostitution
 • arbeta förebyggande mot sexköp och prostitution
 • förbjuda alla former av koppleri

– Det kommer alltid finnas personer som hävdar sin rätt att sälja sex. Dem får vi helt enkelt fortsätta att påminna om att över en miljon personer, mestadels kvinnor och barn, just nu utnyttjas i sexköpsindustrin, säger Olga Persson. 

Palermoprotokollet, som antogs av FN år 2000, kräver att stater genom lagstiftning eller andra åtgärder motverkar själva efterfrågan som ligger bakom alla former av exploatering av människor som leder till människohandel. Prostitution är just ett sådan form av exploatering, där efterfrågan på att köpa sex är förutsättningen för en marknad för människohandlare. 

Enligt FN:s särskilda rapportör för människohandel (2004-2008) Sigma Huda är den största delen av världens prostitution en form av människohandel. Hon menar att vägen in i prostitution och erfarenheterna av prostitution nästan alltid innefattar ett utnyttjande av personens utsatthet, beroendeställning eller position i maktordningar baserade på kön, etnicitet och klass. 

Konferensen “10 years of policies on prostitution: outcomes of the Swedish and Dutch options, and ways forward” hålls den 4 december 2012 i EU-parlamentet och arrangeras av European Women's Lobby (EWL). Målet är att höja medvetenheten om prostitution och sexköp och skapa dialog på EU-nivå:http://www.womenlobby.org/spip.php?article4220&lang=en

Presskontaker:

För kommentarer: Olga Persson, förbundssekreterare, olga.persson@kvinnojouren.se, 0704-611888

För frågor och information: Emma Söderström, informatör, emma.soderstrom@kvinnojouren.se, 0735-363565

Relaterade länkar

Ämnen

 • Brott

Kategorier

 • sexköp
 • sexköpare
 • sexköpslagen
 • prostitution
 • europaparlamentet
 • olga persson
 • kvinnojour
 • mäns våld mot kvinnor
 • mäns våld
 • sexuellt våld
 • tjejjour
 • våld i nära relationer
 • våld
 • våldsutsatta kvinnor

Regioner

 • Utanför Sverige

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) samlar omkring 100 kvinnojourer, tjejjourer och andra föreningar som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet.

Besök oss gärna på www.kvinnojouren.se

Presskontakt

Emma Söderström

Presskontakt Pressekreterare och kommunikatör 0735-363565