Nyhet -

Läkarförbundet kräver förbättrad arbetsmiljö

Möjligheterna att delta i arbetet nattetid varierar i olika faser av arbetslivet. I årets avtalsrörelse kräver därför Läkarförbundet att äldre läkare ska kunna begära befrielse från jourarbete. Arbetsvillkoren behöver vara mer flexibla och anpassas efter individuella förutsättningar. Det kan gälla exempelvis vid graviditet, vid föräldraskap eller för äldre läkare senare i karriären. Gravida läkare ska på egen begäran ha rätt till befrielse från jourtjänst kvällar, nätter och helger när bemanningen är låg och arbetsbelastningen hög.

– Våra medlemmar vittnar om att arbetsbördan har ökat och om högre arbetstempo, dålig bemanning och oro för sämre patientsäkerhet. Många gånger finns det för små möjligheter att påverka den egna arbetssituationen. Detta leder till en allt mer pressad arbetsmiljö där risken för läkarnas egen ohälsa ökar, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet.

Arbetsgivaren har det grundläggande ansvaret för arbetsmiljön. Flera åtgärder behöver diskuteras och nya lösningar behöver tas fram för att läkare ska orka arbeta ett längre arbetsliv. Samtliga lokala läkarföreningar samverkar därför med arbetsgivaren regionalt med målet att förbättra arbetsmiljön för läkare.

Ämnen

  • Hälso-, sjukvård

Kategorier

  • sveriges läkarförbund
  • heidi stensmyren
  • läkares arbetstid
  • läkare

Kontakter

Läkarförbundet Pressjour

Presskontakt 08-790 33 32

Victor Harju

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 73 904 96 29

Cecilia Sandahl

Presskontakt Presschef Press och opinion 073-673 85 37

Relaterat innehåll