Nyhet -

Läkarförbundet välkomnar ny forskning om effekten av digitalisering

AFA Försäkring satsar 37 miljoner kronor på nio forskningsprojekt om digitaliseringens effekter på arbetsmiljön. Tre har direkt bäring på Läkarförbundets medlemmar.

– Det är välkommet med forskning på området. Digitaliseringen har en stor potential att både höja kvaliteten i och underlätta arbetet. Avgörande är dock att de digitala systemen stödjer medarbetare och patienter i deras vardag så att vi får en bra utveckling av hälso- och sjukvården, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

– En välfungerande digital infrastruktur kan göra att patienten enklare kan kommunicera med sin fasta läkare. Då är utformningen och implementeringen viktig. Digitala verktyg har en stor potential och rätt utformat kan det underlättas både tillgänglighet, kontinuitet och trygghet, säger Heidi Stensmyren.

Uppdraget kommer från kommer från arbetsmarknadens parter inom kommun- och regionsektorn. Forskningen syftar till att öka förståelsen för digitaliseringens effekter på arbetsmiljö och hälsa och ska bidra till nytta och utveckling.

Tre av forskningsprojekten:

Förbättrade arbets- och patientflöden i primärvården med digitalt Flow

Gudbjörg Erlingsdottir vid Lunds Tekniska Högskola tilldelas 4 010 000 kr för att undersöka om och hur den digitala plattformen Flow förbättrar ledning och organisering av arbetet, minskar arbetsbördan samt ökar kostnadseffektiviteten. Projektet kommer att ge kunskap om hur övergången till digitalt arbets- och patientflöde påverkar vårdpersonal i flera dimensioner.

Utveckling av rekommendationer för implementering av e-hälsa i primärvården baserat på fallstudier (ePrIm)

Maria Hägglund vid Uppsala universitet tilldelas 4 748 000 kr för att studera införandet av tre olika digitala verktyg i primärvården. Baserat på resultaten från de tre fallstudierna kommer rekommendationer att tas fram för implementering av olika typer av digitala verktyg.

Implementering av digital primärvård - arbetsmiljöaspekter på digitala vårdmöten med läkare

Digitaliseringen av tjänster inom hälso- och sjukvården är under stark utveckling. Digitala primärvårdsmöten mellan läkare och patienter har relativt nyligen introducerats i Sverige. Per Nilsen vid Linköpings universitet tilldelas 3 400 000 kr för att vetenskapligt granska och undersöka arbetsmiljörelaterade aspekter på digitala primärvårdsmöten mellan läkare och patienter som erbjuds av privata aktörer och allt fler regioner runt om i Sverige.

Läs mer om forskningsprojekten på AFA försäkrings webbplats

Se gärna Läkarförbundets film ”Virtuella hemsjukhus? Ja, det finns” där digitala verktyg används framgångsrikt av patienter och läkare

Läs mer om Läkarförbundets politik ”Digitalisering i vården”

Relaterade länkar

Ämnen

  • Fackligt

Kategorier

  • läkare
  • patienter
  • forskning
  • digitalisering
  • sveriges läkarförbund
  • vårdplatser
  • primärvård
  • heidi stensmyren

Presskontakt

Cecilia Sandahl

Presskontakt Presschef Press och opinion 073-673 85 37