Pressmeddelande -

God och nära vård kräver fast läkarkontakt

Idag presenterade utredare Anna Nergårdh delbetänkandet God och nära vård. Tre nya principer föreslås styra hälso- och sjukvården. Att vården ska vara lätt tillgänglig för kontakt och besök, att den ska organiseras nära befolkningen och vården ska ges som öppenvård i första hand. Läkarförbundet ser positivt på inriktningen, men saknar bland annat förslag om fast läkarkontakt.

I delbetänkandet föreslås en förstärkt vårdgaranti där en medicinsk bedömning garanteras inom tre dagar istället för sju. Bedömningen kan, utöver läkare, göras av annan legitimerad vårdpersonal inom primärvården.

- Läkarförbundet ser positivt på den höjda ambitionen med en förstärkt vårdgaranti och ökad tillgänglighet, men för att detta ska fungera och ge en trygg vård behövs först en fast läkarkontakt för alla. Om patienten inte har en fast läkarkontakt till att börja med är det svårt att exempelvis få en fast fysioterapeut, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. 

En behovsstyrd garanti innebär att primärvården får i uppdrag att erbjuda invånarna bedömning, vård och behandling av flera olika yrkesgrupper. 

- I det sammanhanget måste de små professionsdrivna vårdcentralerna värnas, då dessa inte kan ha alla yrkesgrupper anställda. De kan behöva ha ett begränsat uppdrag, men med möjlighet till konsulter eller avtal med andra yrkesgrupper, säger Heidi Stensmyren.

Utredningen konstaterar vidare att det svenska hälso- och sjukvårdssystemet behöver reformeras och att en resursförstärkning av primärvården är nödvändig. Förslagen som presenterades idag ligger till grund för det fortsatta arbetet och utformandet av ett nationellt uppdrag för primärvården är en prioriterad del av omställningen.

- En nationell reform av primärvården som säkrar en fullt utbyggd primärvård till hela befolkningen är en av Läkarförbundets högst prioriterade frågor. För att det ska möjliggöras behövs ett tydligt nationellt grunduppdrag, nationellt fastställda finansieringsprinciper och att listning sker på läkare och inte mottagning. Varje patient som behöver det ska ha en fast läkarkontakt. Detta är nödvändiga komponenter och vi följer därför utredningen med största intresse, säger Heidi Stensmyren.


Kontaktperson:
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund
heidi.stensmyren@slf.se

Erik Kjellin, kommunikationsstrateg
erik.kjellin@slf.se, 070-790 33 96 

Ämnen

  • Fackligt

Kategorier

  • trygg vård
  • heidi stensmyren
  • sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Vi samlar över 50 000 läkare. Förutom att driva fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor arbetar vi också med frågor inom utbildning och forskning, etik och sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.

Presskontakt

Läkarförbundet Pressjour

Presskontakt 08-790 33 32

Victor Harju

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46 73 904 96 29

Cecilia Sandahl

Presskontakt Presschef Press och opinion 073-673 85 37