Pressmeddelande -

Närsynthet hos barn i Sverige är inte ett medicinskt problem

Pressmeddelande från Sveriges Ögonläkarförening

Aktörer inom optikerbranschen förordar behandling med kontaktlinser hos barn för att bromsa utvecklingen av närsynthet, med argumentet att närsynthet kraftigt ökar i Sverige. Sveriges Ögonläkarförening anser att argumentet vilar på lös grund och att det saknas belägg för en rekommendation om utökad kontaktlinsanvändning för att minska närsynthetsutveckling i Sverige.

Närsynthet är mycket vanligt hos barn och ungdomar i Asien. Extrem närsynthet kan ge upphov till synhotande komplikationer och den snabba ökningen av extrem närsynthet i Asien motiverar där bromsande behandling. Situationen i Sverige är dock annorlunda. Vi ser en långsammare ökning av närsynthet hos barn och mycket låg andel extrem närsynthet. Vi anser därför att massanvändning av kontaktlinser för att bromsa närsynthetsutveckling hos barn i Sverige endast skulle kunna ge en marginell medicinsk vinst – som ska vägas mot de ökade medicinska risker som finns vid kontaktlinsbärande. En välkänd risk vid kontaktlinsbärande är infektion i hornhinnan. Allvarlig hornhinneinfektion med bestående ärrbildning och synnedsättning är vanligare hos kontaktlinsbärare.

Forskning kring hur man bromsar närsynthetsutveckling är viktig och behandling med specialkontaktlinser, särskilda ögondroppar samt ökad utomhusvistelse har i vissa studier visat sig kunna bromsa närsynthetsutveckling. Jämförande långtidsstudier mellan olika behandlingsmetoder saknas dock fortfarande.

Sveriges Ögonläkarförening anser att närsynthet hos barn i Sverige inte är ett medicinskt problem och därför ska inte en medicinsk behandling som ökar risken för allvarlig infektion i ögonen rekommenderas till ett stort antal barn och ungdomar.

Kontaktpersoner:

Stefan Löfgren, överläkare, docent, verksamhetschef, S:t Eriks Ögonsjukhus, facklig sekreterare i Sveriges Ögonläkarförening. E-post: stefan.lofgren@ki.se, mobil: 070 737 3607.

Sten Kjellström, överläkare, med dr, verksamhetschef, Skåne universitetssjukhus, ordförande i Sveriges Ögonläkarförening. E-post: sten.kjellstrom@med.lu.se, mobil: 073 203 35 35.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Vetenskap, teknik

Kategorier

 • ögon
 • närsynthet
 • barnsjukvård
 • barn
 • läkare
 • kontaktlinser
 • glasögon
 • linser
 • optiker
 • sveriges ögonläkarförening
 • ögonläkare
 • läkarförbundet
 • sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Vi samlar över 50 000 läkare. Förutom att driva fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor arbetar vi också med frågor inom utbildning och forskning, etik och sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.

Kontakter

Cecilia Sandahl

Presskontakt Presschef Press och opinion 073-673 85 37