Pressmeddelande -

Makalösa Föräldrar deltar i konferens kring svårigheter att vidare- och högutbilda sig

Sveriges Makalösa Föräldrar är som medlem i EAPN Sweden representant i en konferens i Bryssel, Measures to Combat Educational Disadvantage, 8-9 december. Europeiska Kommissionen är arrangör.

Generalsekreterare Sophia Lövgren konstaterar att ensamstående föräldrar är en grupp som ofta har större svårigheter med att vidare- och högutbilda sig, inte minst på grund av ekonomiska hinder.

- En möjlighet att ta studielån under sommaren skulle t.ex. kunna förenkla för väldigt många ensamstående föräldrar, som naturligtvis som alla andra föräldrar vill ge sina barn sommarlov men samtidigt är tvingade att hitta ett sommarjobb de veckor det inte kommer något studielån. Att fortfarande ha ett så föråldrat studiesystem, som i praktiken bygger på att det bara ska vara unga singlar som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar, är omöjligt att förstå, när det samtidigt pratas om vikten att "utbilda sig hela livet".

Sveriges Makalösa Föräldrar avser att fortsätta arbeta så att även ensamstående föräldrar med låg utbildning på ett värdigt och mänskligt sätt kan satsa på en högre utbildning.

Ämnen

  • Politik

Sveriges Makalösa Föräldrar ska verka för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Organisationen ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.

Kontakter

Catarina Danso

Presskontakt Generalsekreterare +46 70 2023010