Pressmeddelande -

Makalösa Föräldrar får ett eget forum!

Sveriges Makalösa Föräldrar är alla de fantastiska medlemmar som finns runt om ute i landet. Riksorganisationen har utifrån denna princip genomfört flera satsningar, för att just skapa en verksamhet som medlemmarna vill ha. I våras genomfördes två stora enkätstudier, riktat till dels nuvarande medlemmar och till dels gamla medlemmar, för att förstå medlemmarnas behov och syn på organisationen. Dessa två enkäter finns på hemsidan, och kommer inom kort följas upp med direkt feedback från riksstyrelsen. Under september månad arrangerades ett politiskt familjekollo, med fokus på medlemmars kompetens, behov och önskemål. Utifrån dessa tre satsningar tar vi nu ett första steg och vidareutvecklar vår hemsida, som i vinter kommer att utökas med ett medlemsforum. Ett forum, där man kan kan få kontakt med andra ensamföräldrar, är precis vad medlemmarna önskat, och vi tror att denna satsning kommer att bli mycket framgångsrik.

Ämnen

  • Juridik

Sveriges Makalösa Föräldrar ska verka för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Organisationen ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.

Presskontakt

Catarina Danso

Catarina Danso

Presskontakt Generalsekreterare +46 70 2023010