Pressmeddelande -

Makalösa Föräldrar i ny kvinnorapport: Vårdnadsbidraget motverkar jämställdhet

I en rapport som presenteras nu på torsdag granskas regeringens insatser för att Sverige ska leva upp till FN:s kvinnokonvention. Bakom rapporten står paraplyorganisationen Sveriges Kvinnolobby med bland andra Sveriges Makalösa Föräldrar.  


”Vårdnadsbidraget, motverkar målsättningen om att båda föräldrar ska ha en egen inkomst och lika försörjningsmöjligheter. Det bidrar även till en norm om att barn bör vara hemma med en förälder så mycket och så länge som möjligt vilket i många fall leder till att kvinnor hamnar än längre bort från arbetsmarknaden och större ekonomisk självständighet” skriver Makalösa Föräldrar.

Andra faktorer som påverkar jämställdheten i hemmets sfär är underhållsstödets utformning, regelverket för bodelning, samt möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid konstateras i rapporten. Utgångspunkten för rapporten är de rekommendationer som FN:s kvinnokonvention gav Sverige 2008 och vad som hänt sedan dess på regeringsnivå.

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för jämställdhet inom alla typer av familjer och höjt underhållsstöd.

Rapporten kommer att presenteras under ett seminarium torsdagen den 22 november kl 15, på Conventum i Örebro. Organisationssekreterare Sandra Karlsson håller ett anförande för de delar Makalösa Föräldrar författat. Sveriges Makalösa Föräldrar är stödmedlem till Sveriges kvinnolobby.

Kontaktpersoner:
Om rapportens innehåll och praktiska frågor:
Organisationssekreterare Sandra Karlsson
08-720 14 13, kansli@makalosa.org

Generalsekreterare Sophia Lövgren

08-720 14 14, 0702-30 10 10, sophia.lovgren@makalosa.org

Relaterade länkar

Ämnen

  • Politik

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.

Kontakter

Catarina Danso

Presskontakt Generalsekreterare +46 70 2023010