Pressmeddelande -

Maria Larsson entuasiastisk över Makalösa Föräldrar

En arbetsgrupp inom moderaterna lägger fram ett förslag till som går ut på att barn bara ska vara på förskola max 40 timmar per vecka och max 47 veckor per år. Hur det ska ordnas praktiskt i dessa livspusseltider är upp till varje familj, att föreslå lösningar vore planekonomi menar gruppens ledare Inger Koch.

- Jag förvånas över förslaget, säger Helene Sigfridsson, generalsekreterare för Sveriges Makalösa Föräldrar. Argumentationen är naiv, alla barn har verkligen inte två föräldrar, på grund av dödsfall, på grund av ointresse från föräldern eller på grund av domstolsbeslut.

- Ensamföräldrar är också ensamförsörjare, vi behöver arbetslinjen mest av alla. Därför är det överaskande att moderaterna kommer med detta förslag. Det är också ett förslag som skapar en bild av att förskolemiljön inte skulle vara bra. För många barn är förskolan den allra bästa miljön, till exempel för de så kallade glömda barnen.

- Jag kan tycka att idéen om semester även för barn är bra, men för att åstadkomma det krävs förändringar i a-kassan, inte i skollagen, avslutar Helene Sigfridsson.

Se Makalösa debattera frågan i TV4 Nyhetsmorgon
http://www.tv4.se/1.283438?videoId=1.713460&renderingdepartment=2.4034

Se Makalösa debattera frågan i SVT Debatt
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33163&lid=Debatt&from=menu

Bloggare om moderaternas förslag

Rumptroll skriver
"Men visst är det fantastiskt! Vilket bra förslag! För det är ju inte så att alla föräldrar i dag grämer sig till döds och får de närmaste panikångest för att vi inte tar hand om våra egna barn.
Men vi lever ju i ett samhälle där vi måste arbeta. Och förlåt mig, men inte minst moderaterna kräver ju detta av människorna. "
http://rumptroll.wordpress.com/2008/11/13/ge-arbetslosa-foraldrar-bidrag-for-att-ta-hand-om-barnen/

Kimmi skriver
"Många barn hade nog haft gott utav att slippa vara på dagis evighetslånga dagar, varje vardag hela året. Men precis som Helene Sigfridsson, grundare för Makalösa föräldrar säger så räcker det inte med skattelättnader för att föräldrarna ska kunna stanna hemma med barnen i 5 veckor, då både dagis- och a-kassavifterna har höjts."
http://kimmi70.blogspot.com/2008/11/5-veckors-semester-fr-barnen.html

Makalösa träffade Maria Larsson
I veckan har Sveriges Makalösa Föräldrar uppvaktat folkhälsominister Maria Larsson. Vi pratade om ensamföräldrars hälsa, med anledning av en rapport om detta som Makalösa kom med strax före sommaren. Vi kom också in på Makalösas fantastiska arbete med att ge verktyg till barnmorskor med flera, för att kunna prata jämställdhet med föräldrar.

Maria Larsson var imponerad över Makalösas bredd och hur mycket vi åstadkommer i vår organisation med begränsade medel. Vi känner oss glada efter mötet och sprider Maria Larssons hälsning och entusiasm över vårt arbete vidare till alla Makalösa eldsjälar och medlemmar runt om i landet.

Fullsatt bostadsseminarium om framtidens hyror
I tisdags kväll genomförde Makalösa ett bostadsseminarium med medverkande från finansdepartementet, nätverket för hyresgästernas boendetrygghet samt socialdemokraterna.

En enkel summering av tisdagens seminarium är att alla medverkande förpassade utredningen till soptippen- även moderaterna. Många prisade Makalösas remissvar på utredningen om EU, allmännyttan och hyrorna. En blocköverskridande överenskommelse om ett indexreglerat, dvs rörligt, "tak" verkar ligga i pipeline på departementet.

Ämnen

  • Politik

Sveriges Makalösa Föräldrar är en intresseorganisation som skapar bättre förutsättningar för ensamstående föräldrar och deras barn. Det gör vi genom vårt politiska arbete där vi driver frågor om bland annat vårdnadsfred och barnomsorg på obekväm arbetstid men också genom det sociala nätverkandet där ensamföräldrar med barn träffas och gör roliga saker och stöttar varandra.

Kontakter

Catarina Danso

Presskontakt Generalsekreterare +46 70 2023010