Pressmeddelande -

Sveriges Makalösa Föräldrar skapar framtidens familjepolitik!

Miljöpartiet för just nu en intensiv debatt om deras framtida familjepolitik, och som första intresseorganisation blev Sveriges Makalösa Föräldrar ombedda att skriva ett debattinlägg. Detta blogg-inlägg skriver av generalsekreterare Sophia Lövgren finner du här: http://partiprogram.mpbloggar.se/2011/06/20/sophia-lovgren-%E2%80%9Dvilket-sverige-vill-du-ha-2525/.

Under almedalsveckan träffade också generalsekreterare Sophia Lövgren vänsterpartiets partiledare Lars Ohly, som också är i färd med att utveckla en ny, framtida familjepolitik inom partiet, och Makalösa Föräldrars budskap och kärnfrågor emottogs med stort intresse.

Sveriges Makalösa Föräldrar har också som vanligt varit en aktiv deltagare under almedalsveckan, och kan konstatera att det är ett stort antal organisationer och myndigheter som engagerar sig i samma frågor som vår organisation lyfter fram.

En nyhet i år är att förutom generalsekreteraren kunde även ordförande Per-Erik Pallin samt styrelseledamot Marie-Louise Dolk medverka i olika seminarier och möten, i gemensamt syfte för att föra ut våra viktiga frågor.

Ett av de absolut viktigaste teman under veckan var barnfattigdom och överhuvudtaget familjepolitik, där det är tydligt att Sveriges ledande politiker och beslutsfattare måste agera nu för att ta konkret ställning för en familjepolitik som gäller alla!

Sveriges Makalösa Föräldrar deltog bland annat i Kommunals paneldebatt, Fler ska jobba mer – men vem tar hand om barnen?, och generalsekreterare Sophia Lövgren kan bara konstatera att det är tydligt att den barnomsorg som erbjuds idag inte räcker till för det moderna samhälle vi bor i:

-          Vi vill bli uppassade på restauranger sena lördagkvällar och vi vill gå på mysiga söndagsmatinéer med våra barn. Vilka är det som ger oss den service, så att vi kan få det vi vill ha, om inte en stor grupp föräldrar? För dem ska det vara självklart att deras barn, när de arbetar, befinner sig i en pedagogisk, trygg och kvalitetsfylld barnomsorg.

Kommunals Annelie Nordström konstaterade detsamma, och krävde bättre gensvar från de inbjudna politikerna (s) Ylva Johansson och (m) Finn Bengtsson.

Sveriges Makalösa Föräldrar kommer självfallet fortsätta att kräva en fullt utbyggd barnomsorg på obekväm arbetstid, i form av fortsatta aktioner på olika sätt under det fortsatta året 2011.

 

Sveriges Makalösa Föräldrar

Presskontakt: generalsekreterare Sophia Lövgren

www.makalosa.org

Ämnen

  • Politik

Sveriges Makalösa Föräldrar ska verka för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Organisationen ska ur ett jämställdhetsperspektiv bedriva utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.

Kontakter

Catarina Danso

Presskontakt Generalsekreterare +46 70 2023010