Pressmeddelande -

Årets Marknadsföringsbok 2008 Sinnesmarknadsföring banar nya vägar

Utmärkelsen Årets Marknadsföringsbok delas varje år på Tendensdagen. Vinnare av utmärkelsen blev i år boken Sinnesmarknadsföring av Bertil Hultén, Niklas Broweus och Marcus van Dijk. Hedersomnämnanden gick till Scenarioplanering av Mats Lindgren & Hans Bandhold och Möten kring design av Ulla Johansson & Lisbeth Svengren Holm.

Vi är i början av en ny marknadsföringsepok. Nu räcker det inte längre för ett varumärke eller en produkt att endast synas och finnas i butikerna för att konsumenterna ska upptäcka den och helst köpa den i urvalet av andra produkter. Det behövs betydligt mer för att engagera kunderna idag, nu måste man kunna beröra sinnena genom att dofta, höras, synas, smaka och kännas för att få plats i medvetandet.

Bokens tre författare menar att merparten av marknadsförare under lång tid bortsett från de mänskliga sinnenas betydelse i marknadsföringen och hur de olika sinnesintrycken inom marknadsföringen kan vara helt avgörande för kundernas sinnesupplevelser av ett varumärke.

I boken Sinnesmarknadsföring beskriver författarna vad sinnesmarknadsföring är och både på ett såväl praktiskt som teoretiskt plan. En tankeställare och ett verktyg för stärka ett varumärke och öka försäljningen.


Förlag: Liber
Juryns motivering
Författarna har i boken Sinnesmarknadsföring på ett utmärkt sätt givit läsaren en inspirationskälla för nya vägar inom marknadsföring baserat på praktiska exempel och en teoretisk ram.
Hedersomnämnanden

Scenarioplanering
Författare: Mats Lindgren & Hans Bandholt
Förlag: Uppsala PublishingHouse

Juryns motivering
I boken Scenarioplanering visar författarna på ett pedagogiskt sätt hur metoder, tekniker och verktyg kan användas för att förutse framtidens affärer.Möten kring design
Författare: Ulla Johansson & Lisbeth Svengren Holm
Förlag: Studentlitteratur

Juryns motivering: I boken Möten kring design visar författarna förtjänstfullt på vikten av designprocessen i några fallstudier där integration är nyckeln.

För närmare information kontakta:
Jan Fager, VD för Sveriges Marknadsförbund, tel. 08-21 58 63, 0703- 92 34 44
jan.fager@svemarknad.se

Sveriges Marknadsförbund verkar för etisk och effektiv marknadsföring och har nära 1000 juridiska personer som medlemmar: företag och ett 30-tal lokala marknadsföreningar. Drygt 10 000 marknadsförare finns i nätverket av förbund & föreningar. Marknadsförbundet är remissinstans i lagstiftningsfrågor rörande marknadsekonomi och marknadsföring, samordnar marknadsekonomutbildningen i Sverige och EU samt uppdaterar medlemmarna rörande trender, strategier och forskning inom marknadsföringsområdet. Det gör Marknadsförbundet bl a genom ett omfattande nyhetsbrev Tendens Special, samt ett digitalt månadsbrev och den årliga stora nordiska seminariedagen, Tendensdagen

Ämnen

  • Företagande

Kontakter

Francesca O'Brien Apelgren

Presskontakt vd 070-6606067

Relaterat innehåll