Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

European Marketing Confederation startar nytt nätverk

EMC Academic Group är ett nytt forum där ledande marknadsföringsakademiker från medlemsländerna kan utbyta forskningsresultat och insikter inom centrala områden som berör marknadsföringsyrket och den praktiska marknadsföringen.

‑ Syftet med Academic Group är att skapa en arena för ett intressant och engagerande samtal och informationsutbyte som EMC:s medlemmar kan sprida vidare till marknadsförare i respektive land, säger Jan Fager, VD Sveriges Marknadsförbund, som är en av initiativtagarna till gruppen.

‑ Nätverket ska vara ett komplement till de här personernas ordinarie nätverk som går via den akademiska världen.

Det första mötet som sker nu i veckan är främst till för att lägga grunden för Academic Group och diskutera gruppens mål samt utveckla en agenda för de kommande månaderna.

”Stor potential för EMC:s medlemsföreningar att agera brobyggare”
Sveriges representant i Academic Group är Magnus Söderlund, professor i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är sedan 1998 chef för Handelshögskolans avdelning för forskning och undervisning om konsumentbeteende.

‑ Den akademiska marknadsföringsforskningen blir allt mer otillgänglig för praktiker, eftersom forskarna i ökande utsträckning drivs att publicera sina resultat i internationella, vetenskapliga tidskrifter. Och dessa tidskrifter har inte ett särskilt inbjudande format för ovana läsare, säger Magnus Söderlund.

‑ Ändå är det massor i sådan forskning som är relevant för praktiker. Här finns det en stor potential för EMC:s medlemsföreningar att agera brobyggare. Men för att det ska kunna hända måste det finnas någon form av systematiskt erfarenhetsutbyte och en Academic Group är ett välkommet sätt att försöka åstadkomma det.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Fager, VD Sveriges Marknadsförbund
Tfn: 08-21 58 63
Mobil: 070-392 34 44
E-post: jan.fager@svemarknad.se

Marianne Djudic, Taste PR
Mobil: 0707-952 956
E-post: Marianne.Djudic@TastePR.se

Ämnen

Kategorier


Sveriges Marknadsförbund är landets största nätverk för marknadsförare och den enda intresseorganisation som för samman alla marknadsförare, oavsett specialitet eller bransch. Sedan 1919 hjälper vi våra medlemmar att bli framgångsrika och lönsamma, med marknadsförings som ett viktigt verktyg. Vi bevakar trender, lagstiftning, ger råd, utbildar, främjar forskning, förmedlar erfarenheter och bildar opinion. I marknadsförbundet finns idag ca 800 företagsmedlemmar och 30 lokala marknadsföreningar med ca 8000 medlemmar. Läs mer på www.svemarknad.se

Kontakter

Francesca O'Brien Apelgren

Francesca O'Brien Apelgren

Presskontakt vd 070-6606067

Sveriges största nätverk för marknadsförare

Den enda intresseorganisation som för samman alla marknadsförare, oavsett specialitet eller bransch. Sedan 1919 hjälper vi våra medlemmar att lyckas med sin marknadsföring. Vi bevakar trender, lagstiftning, ger råd, utbildar, främjar forskning, förmedlar erfarenheter och bildar opinion. 1000 medlemmar, företag och lokala marknadsföreningar - tillsammans ett nätverk med ca 10 000 marknadsförare.

Sveriges Marknadsförbund
Nybrogatan 34
Stockholm