Pressmeddelande -

Inför Tendensdagen 2008 - Etiken i marknadsföringen avgör spelplanen

Jan Fager, ny VD för Sveriges Marknadsförbund, räknar med att förbundet kommer att få ett ännu större inflytande i diskussioner och debatt om utvecklingen inom marknadsföringen. När frågor om marknadsföring och etik i framtiden avgörs i Bryssel är det viktigt att vi finns på plats för att tidigt fånga upp trender och tendenser. Nya medier och global åtkomlighet till dessa, gör att etik och lagstiftning riskerar att halka efter. Sveriges Marknadsförbund har en stor och viktig roll när man bevakar kärnfrågorna på vår marknad samtidigt som förbundet vill öka förståelsen för marknadsföringens betydelse.

- Utvecklingen av nya medier sker i en ökande hastighet vilket medför både för- och nackdelar, menar Jan Fager, som sedan augusti är ny VD för Sveriges Marknadsförbund. Vår uppgift, att bland annat bevaka etiken i marknadsföringen, är mer angelägen än någonsin. När lagstiftningen inte hänger med ser vi det som vår uppgift att tillföra vår sakkunskap och lyfta kärnfrågorna i debatter och diskussioner för att se till att vi inte får en lagstiftning som inte är förankrad i verkligheten. I första hand skall vi eftersträva självreglering, säger Jan Fager. Vi måste hela tiden vara på tårna och också vara beredda att själva införa tolkning av de etiska reglerna där så behövs.

Marknadsförbundets uppgift är bland annat även att lyfta fram hjältarna i marknadsföringen i Sverige och att öka kännedom om marknadsföringen och dess betydelse för företag, organisationer och för vårt lands utveckling. I samband med Sveriges Marknadsförbunds årliga Tendensdag delas priser ut i tre kategorier. Dessa är Årets Marknadsförare, Årets Marknadsförening och Årets Marknadsföringsbok.

Årets marknadsförare är ett prestigefyllt pris som delas ut till företag och organisationer, små som stora, kända som okända för att konkretisera och synliggöra framgångsrika marknadsföringsprogram. Det är marknadsföreningarna runt om i landet, totalt 30, som skickar in förslag på pristagare till Sveriges Marknadsförbunds jury, som sedan röstar fram vinnaren som mottar sitt pris på Tendensdagen. Det är företaget som lyfts fram snarare än enskilda personer.

- Okänt för ett stort flertal är Sveriges Marknadsförbunds akademiska uppgift, där vi bland annat kvalitetssäkrar utgivningen av facklitteratur inom marknadsföring, tillägger Jan Fager. Ledamöterna i vår utbildningskommitté, läser varje år flera hundra böcker för att certifiera utgivningen samt för att följa utvecklingen och trender i bokfloden. Som ett resultat av denna bevakning delas varje år ett pris ut till bästa bok inom området marknadsföring.

Tendensdagen som är nordens största enskilda marknadsföringsevent genomförs i år den 23 oktober. Under dagen träffas kvalificerade deltagare och lyssnar på intressanta talare inom området varumärken, design, effekter och marknadsinformation.

För närmare information och program vänligen kontakta:
Jan Fager, VD för Sveriges Marknadsförbund, tel. 08-21 58 63, jan.fager@svemarknad.se

Tendensdagen som är nordens största enskilda marknadsföringsevent genomförs i år den 23 oktober. Under dagen träffas kvalificerade deltagare och lyssnar på intressanta talare inom området varumärken, design, effekter och marknadsinformation.

Ämnen

  • Företagande

Kontakter

Francesca O'Brien Apelgren

Presskontakt vd 070-6606067

Relaterade event