Pressmeddelande -

Marknadsföring i butik - Årets Marknadsföringsbok 2007 - Pånyttfödelse av butiken som marknadsföringskanal

Jens Nordfält är forskare i spetsen av den pånyttfödelse vi nu ser inom marknadsföring. Fokus ligger på detaljhandeln och i den uppmärksammade boken Marknadsföring i butik rensar Jens Nordfält bland branschsanningar och rykten om hur konsumenten tar sina köpbeslut. Boken presenterar dokumenterad forskning och egna experiment i detaljhandeln. På torsdag tilldelas författaren utmärkelsen Årets Marknadsföringsbok 2007 för att ha fyllt de kunskapsluckor som funnits om handeln. Även två hedersomnämnanden till utmärkelsen delas ut. Utmärkelsen Årets Marknadsföringsbok, delas varje år ut av Sveriges Marknadsförbund, som är en paraplyorganisation för Sveriges totalt 30 marknadsföreningar. Prisutdelningen sker den 18 oktober på Cirkus i Stockholm där Marknadsförbundet varje höst arrangerar ett seminarium, Tendensdagen, som är Nordens största marknadsföringsarrangemang och som besöks av 600 aktiva marknadsförare från hela landet. – Jag blir naturligtvis glad och stolt över priset. Att få möjligheten att ge ut en bok om ett område man intresserar sig för är stort. Att sedan få en utmärkelse för det man skrivit gör att upplevelsen inte bara blir kul utan att det känns helt fantastiskt. Att en bok behövdes i ämnet visste Jens Nordfält då han själv saknat en liknande bok i sin undervisning på Handelshögskolan i Stockholm, samt att den information som han bland annat hittade i hundratals artiklar om tidigare forskning på området, inte fanns sammanställd eller tillgängliggjord. - Jag har haft idén till boken i 12 år. Jag ville fylla kunskapsluckorna inom handeln. Butiken som kanal har varit bortglömd men föds nu på nytt och det är i den andan som jag bedriver min forskning, berättar Jens Nordfält, en av få forskare inom handel och författare till den uppmärksammade boken Marknadsföring i butik. Det finns så många myter om hur människor tar sina köpbeslut och vad som påverkar dem i butiken, jag ville testa ryktena och förklara dem, säger Jens. Marknadsföring i butik gör en djupdykning i de senaste 40 årens forskning kring marknadsföring inom detaljhandeln. I boken beskrivs i en modell hur kunderna fattar beslut i en butik. Därefter presenteras en rad olika experiment och fältstudier med utgångspunkt i butiker. Jens Nordfält visar hur den psykologiska beslutsmodellen praktiskt kan tillämpas på butikens sortiment, butiksmiljö och prisupplevelse. Ambitionen är att försöka fylla ut delar av den kunskapslucka som finns idag och utmana många av de branschsanningar som bygger på rykten. Boken vänder sig till dem som arbetar inom handeln eller som studerar handeln. – Jens Nordfälts bok öppnar för ett återtagande av handeln som marknadsföringskanal och bidrar till att öka och utveckla kunskapen om svensk marknadsföring på ett sätt som stämmer överens med våra egna visioner, berättar Marianne Reuterskiöld, VD för Sveriges Marknadsförbund. Medlemmarna i Sveriges Marknadsförbund strävar hela tiden efter att öka kunskapen. Juryns motivering Jens Nordfält har i boken Marknadsföring i butik på ett utomordentligt sätt fyllt ut den kunskapslucka som idag finns inom detaljhandeln, detta med såväl forskningsresultat som experiment. Bok: Marknadsföring i butik Författare: Jens Nordfält Förlag: Liber Jens Nordfält bedriver forskning och undervisar om handeln och är knuten till Handelshögskolan i Stockholm. Han är även VD för den nygrundade forskningsstiftelsen Hakon Swenson Stiftelse som stiftats av ICA-handlarnas förbund och som är en ideell förening. Priset delas ut vid en ceremoni av Peter Nyström, ordförande i Sveriges Marknadsförbunds Bokjury, Lars Sjölander, ordförande i Sveriges Marknadsförbund samt av Marianne Reuterskiöld, VD Sveriges Marknadsförbund. För mer information och bildmaterial vänligen kontakta: Marianne Reuterskiöld, VD Sveriges Marknadsförbund, 08-21 58 63. marianne.reuterskiold@svemarknad.se Jens Nordfält, Handelshögskolan i Stockholm, 0706-80 43 18, jens.nordfalt@hhs.se Ylva Münz, Münz Ålenius Nordic PR, 070-555 32 34, ylva.munz@munzalenius.se Drygt 10 000 marknadsförare i Sverige är medlemmar i någon av landets 30 marknadsföreningar som i sin tur är medlemmar i Sveriges Marknadsförbund. Marknadsförbundet är remissinstans i lagstiftningsfrågor rörande marknadsekonomi och marknadsföring, samordnar marknadsekonomutbildningen i Sverige och EU samt uppdaterar medlemmarna rörande trender, strategier och forskning inom marknadsföringsområdet. Det gör Marknadsförbundet bland annat genom ett omfattande nyhetsbrev - Tendens Special - ett digitalt månadsbrev och den årliga stora nordiska seminariedagen, Tendensdagen.

Ämnen

  • Företagande

Kontakter

Francesca O'Brien Apelgren

Presskontakt vd 070-6606067

Relaterat innehåll