Gå direkt till innehåll
Sveriges Marknadsförbund satsar på grön affärsutveckling tillsammans med KTH

Pressmeddelande -

Sveriges Marknadsförbund satsar på grön affärsutveckling tillsammans med KTH

Vad är det som hindrar utvecklingen av marknaden för svensk miljöteknik? Den frågan ställde sig ett team av forskare på KTH som tillsammans med Sveriges Marknadsförbund dragit igång projektet Gröna Pionjärer. Miljöfrågor är idag mycket viktiga för marknadskommunikationen i företag, organisationer och myndigheter. Att agera rätt är avgörande för förtroendekapital och varumärke. Projektet stöttas ekonomiskt av Tillväxtverket.

Idag väljer även företagen att ta ett större samhällsansvar och bevakar dessutom nya tekniker för att bli kostnadseffektivare. Genom att satsa på viktiga utvecklingsområden, enligt branschen själv, ligger vägen öppen för en marknad som kan utgöra en ännu större tillväxtpotential.

- Projektet har så här långt fokuserat på fastigheter/bygg, kommuner och livsmedelsindustrin och funnit att det krävs en ömsesidig affärsmässighet hos både kunder och leverantörer för att få ytterligare utveckling på branschen. Det även viktigt att nyföretagandet och tillväxten i fåmansbolagen ökar, säger Britta Forsberg, initiativtagare till projektet och verksam vid KTH i Stockholm.

Branschen efterlyser bättre strukturer och samarbetsformer mellan de små och stora företagen kring gemensamma affärslösningar. Ytterligare ett särdrag för denna bransch är att kommunerna är en ovanligt stor aktör här och små företag kan ha svårt att hävda sig i dagens upphandlingsprocesser.

- Det krävs också en satsning på professionell försäljning, varumärkesbyggande, marknadsföring och kundorientering, menar Jan Fager, vd på Sveriges Marknadsförbund. Miljöaspekter är en prioriterad varumärkesfråga och kan vi hjälpa till här så är det bara glädjande!

Den globala marknaden för miljöteknik 2010 beräknas till 6 000 miljarder kronor och tros växa årligen med 6-14 procent, enligt uppgifter från Nordiska rådet. Kina kommer förmodligen att vara störst och bäst på att producera och sätta igång befintlig miljöteknik, men inte nödvändigtvis inom nya miljöpatent och innovationer. Här har i stället de nordiska länderna ett antal styrkepositioner inom miljöteknik med utmärkta förutsättningar för grön tillväxt.

För ytterligare upplysningar, kontakta Britta Forsberg, projektledare Gröna Pionjärer, på 0702-12 33 14 eller brittanf@kth.se och Jan Fager, vd på Sveriges Marknadsförbund, på 08-21 58 63 eller jan.fager@svemarknad.se

Ämnen

Taggar


Sveriges Marknadsförbund är en intresseorganisation som arbetar för effektiv och etisk marknadsföring. Förbundet bevakar allt från internationella trender till svensk lagstiftning, ger råd, utbildar, främjar spännande forskning, förmedlar viktiga erfarenheter och bildar opinion. Marknadsförbundet är även remissinstans i lagstiftningsfrågor samt deltar i samordningen av marknadsekonomutbildningen i Sverige och EU. I Sveriges Marknadsförbund finns idag ca 900 företagsmedlemmar och 30 lokala marknadsföreningar med ca 8000 medlemmar.www.svemarknad.se

Presskontakt

Francesca O'Brien Apelgren

Francesca O'Brien Apelgren

Presskontakt vd 070-6606067

Sveriges största nätverk för marknadsförare

Den enda intresseorganisation som för samman alla marknadsförare, oavsett specialitet eller bransch. Sedan 1919 hjälper vi våra medlemmar att lyckas med sin marknadsföring. Vi bevakar trender, lagstiftning, ger råd, utbildar, främjar forskning, förmedlar erfarenheter och bildar opinion. 1000 medlemmar, företag och lokala marknadsföreningar - tillsammans ett nätverk med ca 10 000 marknadsförare.

Sveriges Marknadsförbund
Nybrogatan 34
Stockholm