Pressmeddelande -

Varumärket inifrån och ut - Årets marknadsföringsbok 2010

Boken "Varumärket inifrån och ut" ger en jordnära vägvisare för hur du kan föra varumärkesarbetet i hamn. De som lyckas med att skapa ett starkt  och positivt laddat varumärke kan bl a räkna med bättre lönsamhet. Men många varumärkesprocesser strandar inför den sista, avgörande fasen - den interna förankringen.      
Sveriges Marknadsförbund har utsett boken till Årets Marknadsföringsbok.

Som ett led i Sveriges Marknadsförbunds arbete att uppmuntra och premiera bra marknadsföringslitteratur  utses Årets Marknadsföringsbok. Priset går i år till Tommy Falonius, varumärkesstrateg och författare till boken "Varumärket inifrån och ut". Priset delas ut på Sveriges Marknadsförbunds stora event Tendensdagen 14 oktober. Boken ges ut av Liber förlag.

- Jag är självklart glad över utmärkelsen, inte minst för att priset sätter fokus på den mest komplicerade delen av varumärkesarbetet: den interna implementeringen, säger Tommy Falonius. Min ambition är att boken ska fungera dels som en inspirationskälla och dels minska risken för onödiga misstag för den som ska genomföra ett förankringsarbete. Därför är boken jordnära, konkret och huvudsakligen baserad på mina egna erfarenheter inom området. En handbok för praktiker, av en annan praktiker helt enkelt.

Juryns motivering: I boken "Varumärket inifrån och ut" ger Tommy Falonius en utmärkt, konkret handledning i varumärkesarbete med särskilt beaktande av den interna förankringens betydelse för positiva resultat.

Sveriges Marknadsförbunds två hedersomnämnanden för årets Marknadsföringsbok går till:
"Storytelling befolkar varumärket", (Blue Publishing) av Matts Heijbel, som ger otaliga exempel och berättelser som på ett förtjänstfullt sätt kan hjälpa läsaren i det egna arbetet med corporate storytelling och
"ECO-BRANDING", (Liber förlag) där ger författarna Mats Persson och Sune Hemberg en bra beskrivning av ekologisk varumärkesutveckling och den nödvändiga integrationen i varumärkesstrategin.

För ytterligare information kontakta, :
Jan Fager, vd Sveriges Marknadsförbund, tel. 08-21 58 63, 0703 92 34 44, jan.fager@svemarknad.se

Ämnen

 • Litteratur

Kategorier

 • varumärke
 • sociala medier
 • reklamtävling
 • reklam
 • pristagare
 • pr
 • marknadsföring utbildning
 • kommunikationstävling
 • kommunikation
 • intresseorganisation
 • förbund
 • affärsnätverk
 • litteratur
 • marknadsföring

Sveriges Marknadsförbund är en intresseorganisation som arbetar för effektiv och etisk marknadsföring. Förbundet bevakar allt från internationella trender till svensk lagstiftning, ger råd, utbildar, främjar spännande forskning, förmedlar viktiga erfarenheter och bildar opinion. Marknadsförbundet är även remissinstans i lagstiftningsfrågor samt deltar i samordningen av marknadsekonomutbildningen i Sverige och EU. I Sveriges Marknadsförbund finns idag ca 900 företagsmedlemmar och 30 lokala marknadsföreningar med ca 8000 medlemmar.www.svemarknad.se

Kontakter

Francesca O'Brien Apelgren

Presskontakt vd 070-6606067

Relaterat innehåll