Nyhet -

Psykiatrin och lagen - nytt remissvar

 Psykologförbundet har idag lämnat synpunkter till Regeringen på betänkandet Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17).Om vanliga påföljdsregler är tillämpliga också för psykiskt störda lagöverträdare så måste psykiatrisk vård kunna komma till stånd under verkställigheten av olika påföljder. Enligt Psykologförbundet är detta är helt avgörande för att de förslagna förändringarna ska kunna genomföras. läs mer

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • psykiatri
  • tvångsvård
  • straffansvar