Pressmeddelande -

Barns upplevelser och livsvillkor i centrum

Lägg inte ansvaret för en barn-vuxen relation på barnet! Det säger en av föreläsarna när 200 psykologer från förskolor och skolor över hela landet möts för kompetensdagar i Göteborg. Här diskuteras hur barnets egna upplevelser och berättelser tas till vara i forskningen, i förskolans och skolans värld – ja i samhället i stort. Barn-vuxenrelationen i skolan är oftast svår att definiera pedagogiskt. Ansvaret för att relationen fungerar läggs många gånger på barnet. Förmågan att skapa goda relationer är något som går att lära., menar föreläsaren Helle Jensen, leg. psykolog och familjeterapeut. Att vara autentisk i kontakten med barn blir något som ingår i ett professionellt förhållningssätt, liksom att hela ansvaret för relationen vilar på den vuxne. Andra punkter på programmet är: ”Att göra osynliga barn synliga” - Lisbeth Pipping ”Barns samtal till BRIS” - Karin Johansson ”Barn idag – patient imorgon” - Peter Währborg ”Barn som bevittnat våld mot mamma” - Kerstin Almqvist Tid: 22 - 24 september Plats: Scandic Crown Hotel, Polhemsplatsen 3 i Göteborg Se hela programmet på www.psykologforbundet.se (föreningar) För mer information kontakta Kerstin Smith 0705-387405 ----------------------------------------------------------------------------------------------- På Bok & Biblioteksmässan fortsätter barntemat i Psykologtidningens monter. Göran Jutenberg, nybliven doktor i psykologi, pratar om föräldraauktoritet i barnuppfostran. Tid: 26 september klockan 11.40 Plats: Tidskriftstorget B07:60, Svenska Mässan i Göteborg Välkomna!

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel