Pressmeddelande -

Psykologer positiva till nya riktlinjer för sjukskrivning

Psykologerna är positiva till Socialstyrelsens nya riktlinjer för sjukskrivning vid psykiska tillstånd. Psykologisk behandling och olika terapeutiska former har fått stort utrymme. Allt är inte medicin!

Anders Wahlberg, leg psykolog och ordförande för Psykologföretagarna har deltagit i projektarbetet med riktlinjerna. Han tror att stöden rätt använda kan bli en hjälp vid sjukskrivning och vid val av rehabiliteringsmodeller. Beslutsstöden gällande stress och lättare psykiatriska diagnoser är begripliga och höjer kvalitén i sjukskrivningsprocessen. De kan även vara ett bra stöd i dialog med patienten för att hitta en rimlig sjukskrivningstid. Verktyget är lätt att använda och de beskrivningar som finns inom området lättare psykiatrisk problematik och stress är relevanta och välformulerade.
- Visst finns det brister men detta är första upplagan, säger han. - Riktlinjerna ska kunna justeras utifrån de utvärderingar som kommer att göras. Det som gläder oss som kår är att det talas om psykologisk behandling men också om psykosocialt stöd och flera terapeutiska modeller. Allt är inte medicin!


Psykologföretagarna är ett servicebolag för psykologer som är egna företagare. Det ägs till 100 % av Sveriges Psykologförbund.


För mer information kontakta:

Anders Wahlberg, ordförande Psykologföretagarna
Anders.wahlberg@ppab.eu, 0910 - 779 711


Susanne Bertman, Press och informationsansvarig för Sveriges Psykologförbund
Susanne.bertman@psykologforbundet.se , mobil 0709 67 64 13


www.psykologforbundet.se

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel