Pressmeddelande -

Regeringens förslag om etablering av vårdgivare välkomnas

Idag finns det i Sverige drygt 2 000 privatpraktiserande psykologer, på hel- eller deltid. Bara var femte patient hos privat psykolog får sin behandling betald av landstinget. Psykologisk behandling är sedan länge en etablerad behandlingsmetod för olika typer av psykiska sjukdomar och rekommenderas nu också i nationella riktlinjer för behandling av depression och ångest. Trots detta kan patienten inte själv, inom ramen för den offentligt finansierade vården, välja behandlingsmetod eller vårdgivare. Psykologförbundet ser därför positivt på regeringens förslag om regler för etablering av vårdgivare som ska gälla alla yrkeskategorier inom vården.

 

-          Men vi vill understryka vikten av att endast vårdgivare som innehar kompetensbevis i form av legitimation ska få etableringsrätt inom den offentligt finansierade vården, säger förbundsordförande Lars Ahlin. Vi ser denna kvalitetskontroll som en möjlighet att lösa problemet med en ständigt växande marknad av mer eller mindre seriösa utövare inom det psykologiska området.

 

Annat som Psykologförbundet betonar i sitt remissvar är att anpassa ersättningssystemet för olika verksamheter och att behov finns av en statlig reglering av psykologernas specialistkompetens.

Läs hela remissvaret i bifogad pdf

 

För mer information kontakta

 

Susanne Bertman, Press- och informationsansvarig

0709 67 64 13

susanne.bertman@psykologforbundet.se

 

www.psykologforbundet.se

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel