Pressmeddelande -

Höga förväntningar på nya utbildningsministern

- Det ska bli intressant och roligt att följa Anna Ekström i sitt nya jobb som utbildningsminister. Vi har haft ett bra samarbete med hennes företrädare – det räknar jag med ska fortsätta!

Så kommenterar förbundsordförande Matz Nilsson valet av Anna Ekström som utbildningsminister. Han är orolig för den försämrade arbetsmiljö som många verksamma skolledare vittnar om.

- En av de viktigaste frågorna att ta itu med omgående är professionsprogrammen, som både Skolkommissionen och samtliga partier har sagt sig vilja ha, säger Matz Nilsson.

Nu behöver vi se resultat. Bl.a. måste utredningen om nya skolmyndigheter ut på remiss.

- Frågan om ett statligt huvudmannaskap står också högt upp även på vår agenda, det är bra att den frågan ska utredas enligt januariöverenskommelsen. Svensk skola behöver en hållbar och mer likvärdig finansiering. Dagens system med många specialdestinerade statsbidrag är ohållbar.

- Framför allt behövs ett ökat tempo i utbildningspolitiken. Barn och ungdomar har inte tid att vänta.

Ämnen

  • Skola

Kategorier

  • skolmyndigheter
  • arbetsmiljö
  • utbildningsminister
  • skolans ledning

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som organiserar drygt 7 000 biträdande förskolechefer, förskolechefer, biträdande rektorer, rektorer och förvaltningschefer.

Kontakter

Matz Nilsson

Presskontakt Förbundsordförande 070-332 53 99

Eva Ahlberg

Presskontakt Informatör 08-567 062 08