Pressmeddelande -

Ta tåget till Stockholm och du tjänar sex tusen mer i månaden som rektor

- Det är mycket glädjande att Västerås stad satsar på sina lärare. Men jag ställer mig lite frågande till hur kommunen tänker när det gäller stadens skolledare. De fick drygt 2,5 procent jämfört med lärarnas 5,57 procent. Hur ska kommunen försäkra sig om att de skickligaste vill leda skolorna i staden om man inte satsar ordentligt på skolledarna, säger Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund.

Mälardalens viktigaste chefer, skolledarna, samlas på måndag den 8 april  i Västerås för att bland annat diskutera skolledarlöner tillsammans med Matz Nilsson.

- En skolledare i Västerås tjänar drygt 72 000 kronor om året på att ta tåget en timme för ett jobb i Stockholm. Det är den konkurrenssituation som gäller för kommunen, säger Matz Nilsson.

- Det är självklart mycket bra att Västerås stad inser att det är viktigt att satsa på lärare. Men forskning visar att skolledarena också är mycket viktiga för att eleverna ska kunna nå målen. En skicklig förskolechef i förskolan, eller en rektor i grund- eller gymnasieskolan, är den viktigaste garanten för barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning.

För mer information om skolledarlöner i Västmanland och övrig information om Sveriges Skolledarförbund och kommentarer, kontakta förbundsordförande Matz Nilsson, 070-332 53 99.

Han finns också tillgänglig för intervjuer under måndagseftermiddagen i Västerås.

Ämnen

  • Fackligt

Kategorier

  • lön
  • sveriges skolledarförbund
  • skolans ledning
  • rektor
  • ledarskap
  • anställningsvillkor

Regioner

  • Västmanland

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som rektorer eller förvaltningschefer, men också inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsområdet.

Presskontakt

Matz Nilsson

Presskontakt Förbundsordförande 070-332 53 99

Eva Ahlberg

Presskontakt Informatör 08-567 062 08