Gå direkt till innehåll
et finns många aktuella tandvårdspolitiska frågor just nu. Förbundet har haft möjligheten att fråga ut Jakob Forssmed, Sveriges socialminister vad han anser.
et finns många aktuella tandvårdspolitiska frågor just nu. Förbundet har haft möjligheten att fråga ut Jakob Forssmed, Sveriges socialminister vad han anser.

Nyhet -

Möte med socialminister Jakob Forssmed om tandvårdens framtid

Hur mår egentligen svensk tandvård enligt Jakob Forssmed, Sveriges socialminister och chef för socialdepartementet? Vilka förväntningar finns på resultatet av Socialstyrelsens uppdrag att bedömma förutsättningarna för ett införande av en nationell modell för riskbedömning inom tandvården? Är det rimligt att tro att ett gemensamt system för riskbedömning kommer att omhänderta viktiga aspekter så som munhälsans effekt på resten av kroppen (vilken är en aspekt som statsrådet ofta lyfter fram)? Det här är några av de frågor som socialministern får svara på i den intervju som Jenny Måhlgren, kanslichef på förbundet genomförde med honom nyligen.

Jakob Forssmed skulle ha deltagit på den Odontologiska Riksstämman i Umeå i år. Tyvärr har han fått förhinder. Därför visas i stället en filmad intervju med honom, om aktuella tandvårdspolitiska frågor.

Vid riksdagens öppnande sa statsminister Ulf Kristersson att regeringen ska tillsätta en utredning för att få tandvården att ingå i ett högkostnadsskydd som liknar hälso- och sjukvårdens. Äldre personer med sämst munhälsa ska prioriteras.

Regeringen, tillsammans med sitt stödparti Sverigedemokraterna, kommer också att sänka åldern för fri barntandvård till 19 år.

Just nu finns ett stort fokus på ekonomin kring tandvårdspolitiken.

Vilka ambitioner har Jakob Forssmed med den tandvård som ska utföras och i förlängningen på befolkningens munhälsa - finns det risk att ambitionerna kommer att sänkas?

Jenny Måhlgrens filmade intervju får också svar på vad statsrådet har för lösningar på problemet med den ojämlika tillgången på tandvård i landet.

Intervjun kommer att visas i början av politikerdebatten under den Odontologiska Riksstämman som kommer att bli en intressant diskussion om tandvårdens framtid i Sverige!

Kom på den Odontologiska Riksstämmans programpunkt ”Jämlik tandhälsa – en självklarhet i varje partiprogram, men inte lika självklart i verkligheten?” onsdagen den 15 november kl.10.45 på den Odontologiska Riksstämman, i år i Umeå.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Jenny Måhlgren

Jenny Måhlgren

Presskontakt Kanslichef 08-666 15 53

Sveriges Tandläkarförbund

Sveriges Tandläkarförbund är den odontologiska professionens organisation. Vi följer och påverkar tandläkarnas professionella intresseområden, ansvarar för tandläkarnas fortutbildning genom att hålla kurser och en årlig vetenskaplig kongress, den Odontologiska Riksstämman.
Sveriges Tandläkarförbund ger ut Tandläkartidningen och ger medlemmarna service och stöd i olika situationer. Inom arbetet ”Dina tänder - hela livet” verkar vi för en bättre munhälsa hos befolkningen.
Våra fyra medlemsorganisationer är Tandläkare - Egen Verksamhet, Tjänstetandläkarna, Sveriges Odontologiska Lärare och Studerandeföreningen.

Sveriges Tandläkarförbund

Österlånggatan 43
11182 Stockholm
Sweden