Pressmeddelande -

Bra förslag Leif Pagrotsky!

-Sveriges universitetslärarförbund (SULF) välkomnar Leif Pagrotskys och regeringens beslut att utreda forskarnas anställningsvillkor. Detta är en fråga som SULF har drivit under lång tid. Att få ordning på tjänstestrukturen är i dagsläget den viktigaste forskningspolitiska frågan, säger Göran Blomqvist, förbundsdirektör i SULF. -Det är hög tid att modernisera karriären och göra den mera förutsägbar för individerna. Det behövs fler långsiktiga och fasta villkor för forskare och lärare. Leif Pagrotsky noterar med rätta att nuvarande regler missgynnar kvinnor. Det har SULF kunnat påvisa. Bland de visstidsanställda lärarna och forskarna är kvinnorna överrepresenterade. För närvarande tidsbegränsar universitet och högskolor anställningarna i alldeles för stor utsträckning och slentrianmässigt. Många unga forskare talar om en nästan feodal struktur. Det är bra att Leif Pagrotsky så tydligt anger att han och regeringen vill få till stånd en förändring, fortsätter Blomqvist. -Men för att vi i Sverige ska kunna få en fungerande akademisk karriär, är det nödvändigt att en större andel av de växande forskningsanslagen går direkt till lärosätena. Vi tror Leif Pagrotsky har insett det. I dagens läge tvingas svenska forskare lägga ner orimligt mycket arbetstid på att söka anslag, och på att granska ansökningar, säger Göran Blomqvist. -Det händer att förbundet blir kontaktat av forskare, som efter ett par års noggrann meritprövning blir anställda som professorer. Då får de besked av rektor eller av dekanus att deras första arbetsuppgift är att söka anslag så att de kan börja forska och bygga upp en forskargrupp! Sådana villkor är orimliga och inte konkurrenskraftiga internationellt, avslutar Göran Blomqvist. Kommentarer: SULFs förbundsdirektör Göran Blomqvist, telefon 08-505 836 11, mobil 070-796 36 11, mailto:gb@sulf.se Presskontakt: Ulrika Herstedt, 070-796 36 30, mailto:uh@sulf.se Pressrum: Besök gärna vårt pressrum för mer upplysningar. SULF, Sveriges universitetslärarförbund företräder ca 20 000 universitetslärare, forskare och doktorander. www.sulf.se

Ämnen

  • Utbildning