Pressmeddelande -

Direkt kontraproduktivt säger SULF och SFSi sin kommentar till Långtidsutredningens förslag att införa avgifter för högskolestudier för att förkorta studietiderna.

Långtidsutredningen föreslår idag på DN Debatt bland annat att man ska införa avgifter för högskolestudier för att förkorta studietiderna. Man menar att svenska studenter dels är för gamla när de påbörjar sina studier, dels tar för lång tid på sig att slutföra studierna.

- Direkt kontraproduktivt, summerar Moa Neumann (SFS) och Anna Götlind (SULF), ordförande för Sveriges student- respektive universitetslärarorganisationer. Det är som att bota symptomen men förvärra sjukdomen!

- Snedrekryteringen till högre utbildning är redan stor. Och inte blir den mindre med avgifter, säger Moa Neumann. När tjockleken på plånboken får avgöra vem som ska studera har vi hamnat i ett Sverige jag inte känner igen.

Avgifter kommer heller inte att korta studietiderna. Anna Götlind: - De långa studietiderna är direkt kopplade till att studenterna inte får tillräckligt med undervisning. Ingen kan bli magister med 3-5 timmars undervisning per vecka! Istället för att föreslå avgifter borde Långtidsutredningen inse att högskolan behöver mer resurser så att omfattningen på undervisningen blir tillräckligt för att studenterna ska ha möjlighet att slutförautbildningen itid.

- Långtidsutredningen har lämnat sina förslag. Vi förutsätter att regeringen omedelbart redogör för sin åsikt och tydligt deklarerar att man inte har för avsikt att införa studieavgifter, avslutar Moa Neuman och Anna Götlind.

Presskontakt:

SULF - Ulrika Herstedt, 070-796 36 30,
SFS -Jennie Zetterström, 0709-788 798

Ämnen

  • Utbildning