Pressmeddelande -

Bra gjort, kulturutskottet!

Sveriges Yrkesmusikerförbund, Symf, applåderar Riksdagens kulturutskotts uppmaning till regeringen att lösa frågan om scenkonstens pensioner.

Pensionerna inom scenkonstområdet har varit föremål för en rekordtrög behandling. Under ett drygt årtionde har två regeringar medverkat till att nästan inget alls har hänt. Symf gläds därför åt att kulturutskottet sätter press på regeringen med bl a dessa punkter:

Ta initiativ till att förbättra möjligheterna för sångare och dansare med låg pensionsålder att få stöd i form av utbildning, karriärväxling och karriärutveckling.

Skyndsamt låta analysera vilka ekonomiska effekter övergången 2007 till institutionsspecifika premier har haft för de statsunderstödda sång och dansinstitutionerna.

Ge Statens kulturråd i uppdrag att vid fördelningen av bidrag till statligt stödda scenkonstinstitutioner ta hänsyn till att det relativt sett blivit dyrare för teaterinstitutioner att finansiera satsningar på dans- och musikteaterverksamhet.

Undersöka möjligheterna att ge institutionerna stabilare planeringsförutsättningar genom att sätta en gräns för hur omfattande en tjänstepensionsavgift får vara, mätt som andel av utbetalad lön för en enskild scenkonstnär.

Fortsätta bygga ut teater-, dans- och musikallianserna.

- All heder åt kulturutskottet för att de ställer krav på regeringen i en fråga som ingen verkar vilja lösa, säger Bo Olsson, ordförande för Symf. Pensionsfrågan är och har varit ett mörkt moln för våra medlemmar

- Vi hoppas nu att regeringen väljer att arbeta för lösningar utifrån våra medlemmarna speciella situation och inte faller i fällan att välja underfinansierade system där scenkonstens utövare återigen får subventionera svenskt kulturliv, säger Bo olsson.

Regeringens utredare kommer att lämna ett förslag på hur framtidens pensioner inom scenkonsten ska se ut i mars 2009.

Länk till kulturutskottets pressmeddelande:
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=45&sq=1&ID=mkeokf7D8_B_14

Mer information:Jonas Nyberg
Ordförande Symf
070-577 86 36


Bo Olsson
kommunikatör
070-787 11 11

Ämnen

  • Politik