Pressmeddelande -

Tidig julklapp till alla frilansande musiker!

Nu slipper frilansande musiker betala skatt på resor och traktamente vid anställningar upp till en vecka på annan ort än hemorten. Skatteverket byter alltså fot i frågan om musikers rätt att få skattefria resor, logi och traktamente. En rätt som Symf har kämpat för under många år.

I ett ställningstagande från den 27 oktober som offentliggjordes i dag meddelar Skatteverket att:
"En uppdragsgivare som tillfälligt engagerar frilansande musiker för en eller ett fåtal spelningar ska varken göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på reseersättning och traktamente till musikerna. Sådana ersättningar bör anses som ersättning för kostnader i tjänsten."
Anställningar som är längre än en vecka faller dock inte under dessa regler. Här gäller fortfarande de tidigare beskattningsreglerna som inte medger skattefrihet för resor och traktamente.

Ytterligare en glädjande konsekvens av ställningstagandet om hur skattereglerna ska tolkas är att musiker som tidigare tvingats skatta för resor och traktamente, och nekats avdrag för dessa, nu kan gå fem år tillbaka och kräva återbetalning från Skatteverket. Detsamma gäller givetvis arbetsgivare som har nödgats betala arbetsgivaravgifter.
- Vi har arbetat hårt för att få myndigheterna att förstå det orimliga i de tidigare reglerna. Det känns strålande att Symf, tillsammans med andra i branschen lyckats få gehör för sin tolkning till sist, säger Ingvar Hällerståhl, Symfs ekonomiansvarige ombudsman.

Skatteverkets nya tolkning utgår ifrån en förändrad syn på musikernas förberedelser inför ett kortare engagemang på annan ort. Så här skriver man i sitt ställningstagande:
"En frilansande musiker som tar tillfälliga uppdrag på olika spelplatser bör anses ha sitt tjänsteställe i replokalen, alternativt i bostaden, om huvuddelen av förberedelser och annat arbete i musikerverksamheten fortlöpande utförs där."

- Äntligen! Det här har Symfs frilansare kämpat för i många år. Detta visar på en förändrad syn och en ökad förståelse för vårt yrke, säger Pelle Pettersson, frilansande musiker och vice ordförande i Symf.

Läs mer på Skatteverkets hemsida:
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2008/

Mer information:

Ingvar Hällerståhl Jonas Nyberg
ombudsman/ekonomiansvarig kommunikatör
070-273 03 32 070-787 11 11

Ämnen

  • Politik