Pressmeddelande -

Allmännyttan bygger mer – men ökningstakten avtar

För sjätte året i rad ökade de kommunala bostadsföretagen bostadsbyggandet under 2005. Byggandet är nu uppe i över 5000 nyproducerade lägenheter per år. Det visar den statistik som SABO samlar in från sina medlemsföretag. Det innebär att nuvarande produktionstakt ligger i nivå med den marknadsandel förtagen har. Likt tidigare år är byggandet koncentrerat till de tre storstadsregionerna samt de större universitets- och högskoleorterna. Prognosen för 2006 samt 2007 visar på ytterligare en ökning – nyproduktionen väntas uppgå till 6500 bostäder respektive år. Vad som händer därefter är mer osäkert. SABO bedömer preliminärt att ökningstakten efter 2007 avstannar eller vänder något nedåt. - Det beror troligtvis på att man börjar bygga i kapp den värsta bostadsbristen på vissa orter. Men sannolikt påverkas också prognoserna av osäkerheten om vad som ska gälla för det statliga bostadsfinansieringssystemet från 2008, säger SABOs VD Bengt Owe Birgersson. För mer information kontakta: Johan Ödmark, chef för SABOs omvärldsbevakning. Rapporten bifogas och finns också att hämta på www.sabo.se SABO, den ledande intresseorganisationen på bostadsmarknaden. Box 474, 101 29 Stockholm Informationschef Nina Rådström-Oldertz 070-752 95 51

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Josefin Morge

Presskontakt Presschef Press och medierelationer +46-8-406 55 25