Skip to main content

BUDGET 2020: Sveriges Allmännytta välkomnar pengar till investeringsstöd

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2019 08:22 CEST

Anders Nordstrand vd Sveriges Allmännytta, fotograf: Nadja Hallström

I budgetpropositionen för 2020 tillskjuts nu mer pengar till investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande.

- När byggandet nu har börjat minska kan investeringsstödet bidra till att hålla uppe nyproduktionen av hyresrätter med relativt lägre hyror, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

I budgetpropositionen föreslår regeringen att anslaget ökar med 600 miljoner kronor för år 2020. Anslagsnivån kommer sedan att trappas upp till tre miljarder kronor årligen.

- Idag råder bostadsbrist i flertalet svenska kommuner. De höga byggpriserna är ett problem för allmännyttan när vi vill bygga nytt, men investeringsstödet kan knuffa projekt över gränsen till lönsamhet så att vi kan sätta spaden i marken. Hyrestaket gör att stödet kommer hyresgästerna tillgodo i form av en relativt lägre hyra, säger Sveriges Allmännyttas vd Anders Nordstrand.

Regeringen har remitterat ett förslag till ändrade regler för investeringsstödet från och med 1 januari 2020. Var tjugonde lägenhet ska erbjudas kommunen att hyra. Syftet är att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för personer i en socialt utsatt situation, som behöver en boendeinsats enligt socialtjänstlagen. I storstäderna handlar det om att små bostäder ska prioriteras och var tionde lägenhet erbjudas till ungdomar. Sveriges Allmännytta har i ett remissyttrande lämnat ett flertal synpunkter på förslagen till ändringar i investeringsstödet.

Men det behövs fler och större åtgärder för att komma tillrätta med problemen på den svenska bostadsmarknaden. I regeringsförklaringen framhöll statsminister Stefan Löfven att regeringen avser att samla alla aktörer på bostadsmarknaden kring det gemensamma intresset att trygga en fortsatt hög byggtakt.

- Vi är positiva till statsministerns initiativ och ser fram emot dessa samtal. Men de måste leda till effektiva åtgärder. Ska vi kunna öka byggandet av hyresbostäder behövs en tuffare konkurrens som pressar byggpriserna och balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna, säger Anders Nordstrand.

Länk till remissyttrandet

Detta är Sveriges Allmännytta:

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna över 850 000 bostäder. Vi bistår våra medlemmar så de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.